emisja

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2014-08-13 11:45

AB ma 100 mln zł z obligacji

Zgodnie z zapowiedzią z lipca br. dystrybutor wyemitował 10 tys. obligacji na okaziciela o wartości 10 tys. zł każda. Zapisy przekroczyły wartość emisji.

ab obligacje emisja