gus

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2015-10-23 22:23

Coraz więcej komputerów w domach

Prawie 80 proc. gospodarstw domowych ma co najmniej 1 komputer. Barierą w dalszym nasycaniu rynku jest nadal wysoki odsetek osób, które nie potrzebują Internetu albo nie mają cyfrowych umiejętności.

komputery pc gus
Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2013-07-22 11:34

Optymizm konsumentów w górę

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w lipcu wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł, w porównaniu z czerwcem, o 0,6 p. proc. i ukształtował się na poziomie 27,3, najwyższym od lipca ubiegłego roku.

gus konsumpcja bwuk
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2013-04-23 15:30

Konsumenci zaciskają pasa

W marcu sprzedaż detaliczna wzrosła symbolicznie o 0,1 proc. rok do roku – ustalił GUS. Analitycy nie spodziewali się, że będzie tak źle. Z gospodarki nadchodzą niepokojące wieści.

sprzedaż gus konsumenci