gustavo möller-hergt

Autor: Tomasz Gołębiowski | Dodano: 2017-03-24 08:50

Nie oczekuję szybkich rezultatów

CRN Polska rozmawia z prof. Gustavem Möllerem-Hergtem, CEO Also, na temat niedawnych decyzji personalnych, dotychczasowych działań, a także dalszych planów rozwoju portfolio produktów i usług.

also gustavo möller-hergt
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2016-06-16 13:53

Rośnie chmura ALSO

ALSO i Logicom nawiązały strategiczne partnerstwo. Oferują klientom w Europie Południowo - Wschodniej i na Środkowym Wschodzie całą gamę usług chmurowych.

also gustavo möller-hergt logicom