indata

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2018-08-28 08:09

Indata upada

Sąd ogłosił upadłość Indata S.A.

indata
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2018-03-27 09:14

Indata: dalszy ciąg turbulencji

Jeden z udziałowców opuścił spółkę, obligatariusze żądają przedterminowego wykupu obligacji.

indata