it w medycynie

Autor: Dell | Dodano: 2014-02-17 09:00

Dell wspiera informatyzację placówek ochrony zdrowia w Polsce

Polskie placówki ochrony zdrowia przechodzą obecnie proces modernizacji, który ma na celu wyposażenie ich w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. Jednak zadanie to nie jest związane tylko z zakupem sprzętu informatycznego, ale – przede wszystkim – z budową i wdrażaniem nowoczesnych centrów danych, przeznaczonych specjalnie dla szpitali i dostosowanych w pełni do specyfiki działalności medycznej.

dell it w medycynie rynek medyczny centra danych w szpitalach infrastruktura teleinformatyczna
Autor: Emerson Network Power | Dodano: 2014-02-12 10:05

Emerson Network Power dla placówek ochrony zdrowia

Ochrona i optymalizacja użycia infrastruktury informatycznej ma szczególne znaczenie w branży medycznej. Stosowane w niej rozwiązania powinny być zabezpieczone odpowiednimi zasilaczami UPS, aby zagwarantować ciągłość pracy, a przez to ochronę zdrowia i życia pacjentów.

it w medycynie emerson apc rrc poland ups
rynek medyczny emerson network power zasilacze awaryjne zasilanie awaryjne infrastruktura informatyczna
Autor: Tomasz Janoś | Dodano: 2014-02-05 10:50

Mobilny szpital to gwarancja lepszej obsługi pacjentów

Sieć to „układ nerwowy” szpitala – przyspiesza i ułatwia komunikację. Infrastruktura przesyłu danych musi być odpowiednio zabezpieczona przed wyciekami, wydajna i zapewniająca wysoką dostępność. Szpitale przechodzą teraz cyfrową transformację, co z jednej strony oznacza zupełnie nową jakość, a z drugiej – zagrożenie, że awaria sieci może zupełnie przerwać leczenie.

it w medycynie sieć rynek medyczny cyfrowa transformacja mobilny szpital
Autor: Tomasz Janoś | Dodano: 2014-02-05 09:30

Centrum danych: informatyczne serce szpitala

Od strony infrastruktury IT szpital funkcjonuje jak każda inna firma – musi zbierać dane, przetwarzać je, chronić i archiwizować. Jedyną różnicą jest to, że od gromadzonych informacji zależy ludzkie zdrowie i życie. Rozwiązania informatyczne muszą być najwyższej jakości, bo tu nie ma mowy o kompromisach.

it w medycynie informatyzacja szpitali