komentarz

Autor: Wojciech Życzyński | Dodano: 2014-05-14 08:00

Usługi w chmurze – rewolucja dla partnerów firm sektora MSP

Rynek IT w Polsce przez ostatnie 25 lat podlegał stałym i intensywnym przemianom, choć wydaje się, że to relatywnie krótki okres. Na początku był to niezwykle dynamiczny rozwój branży i firm w niej działających. Po nim nastał czas stabilizacji, żeby wreszcie, co zresztą normalne, przynieść kolejne zmiany, których jesteśmy obecnie świadkami.

microsoft 25 lat polskiego rynku it komentarz rynek it w polsce