komputronik

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2018-12-19 07:46

Komputronik zamknął "okres przejściowy"

Spadł zysk netto grupy, ale wzrosła sprzedaż i marże. Stabilizacja w segmencie laptopów, poprawa na rynku konsumenckim, łagodniejsze skutki konsolidacji - to zjawiska widoczne w minionym półroczu według prezesa Komputronika.

komputronik
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2018-08-17 07:43

Komputronik "zgodnie z założeniami"

I kw. roku obrachunkowego grupa zamknęła stratą. Zarząd wyjaśnia, że inwestuje obszary, które umożliwią wypracowanie wyższych marż.

komputronik