prawo zamówień publicznych

Autor: Vademecum | Dodano: 2017-03-20 07:21

Zmiany w ustawie: Prawo zamówień publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona przede wszystkim na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.Przedstawiamy wybrane, najistotniejsze wprowadzone zmiany w prawie zamówień publicznych.

ustawa zamówienia publiczne prawo zamówień publicznych zmiany w prawie
Autor: opr. Dariusz Hałas | Dodano: 2015-03-18 09:05

Przetargi publiczne – wprowadzenie

Wszystkie instytucje, które są dysponentami funduszy publicznych, muszą postępować zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177) w przypadku każdego zakupu towaru lub usługi, których wartość przekracza równowartość 30 tys. euro (wcześniej obowiązujący próg 14 tys. euro został zniesiony uchwaloną 7 lutego 2014 r. nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;...

prawo zamówień publicznych przetargi publiczne
Autor: Urszula Smoktunowicz | Dodano: 2010-02-15 19:05

Sprawniejsze procedury przetargowe?

Szybszy zwrot wadium, możliwość wypłacania przez zamawiającego zaliczek przedsiębiorcom, aby mogli wywiązać się z umowy, zniesienie możliwości protestów i niższe progi unijne – to tylko niektóre z ostatnich zmian przepisów regulujących zamówienia publiczne. Najwięcej kontrowersji wśród oferentów budzi rozwiązanie kwestii protestów.

comarch action ntt system przetarg protest
prawo zamówień publicznych edward wojtysiak włodzimierz florek siwz dariusz bonik pzp monika wandzel wadium