prawo zamówień publicznych

Autor: Vademecum | Dodano: 2017-03-20 07:21

Zmiany w ustawie: Prawo zamówień publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona przede wszystkim na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.Przedstawiamy wybrane, najistotniejsze wprowadzone zmiany w prawie zamówień publicznych.

ustawa zamówienia publiczne prawo zamówień publicznych zmiany w prawie
Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2011-06-01 10:16

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Bez wyroku sądu urząd, spółka państwowa lub samorządowa mogą zerwać umowę z firmą, która realizuje kontrakt przetargowy, i na trzy lata wyeliminować ją z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Sankcja dotyczy przedsiębiorstw, które zdaniem zleceniodawcy nie wywiązały się z umowy i naraziły go na straty.

prawo zamówień publicznych nowelizacja ustawy
Autor: Urszula Smoktunowicz | Dodano: 2010-02-15 19:05

Sprawniejsze procedury przetargowe?

Szybszy zwrot wadium, możliwość wypłacania przez zamawiającego zaliczek przedsiębiorcom, aby mogli wywiązać się z umowy, zniesienie możliwości protestów i niższe progi unijne – to tylko niektóre z ostatnich zmian przepisów regulujących zamówienia publiczne. Najwięcej kontrowersji wśród oferentów budzi rozwiązanie kwestii protestów.

comarch action ntt system przetarg protest
prawo zamówień publicznych edward wojtysiak włodzimierz florek siwz dariusz bonik pzp monika wandzel wadium