sygnity

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2020-06-12 08:36

Sygnity: 123 mln zł w pół roku

Grupa pokazała dobry bilans minionego półrocza. "Większość kluczowych klientów nie ograniczyła działalności" - zapewnia Sygnity.

sygnity
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2019-10-28 17:36

Sygnity: 14 mln zł rezerw z powodu sporu

Kontrahent domaga się przed sądem zapłaty kar od Sygnity. Spółka zdecydowała o utworzeniu rezerw, mimo to spodziewa się jednak dobrego wyniku finansowego za miniony rok.

sygnity