zamówienia publiczne

Autor: Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb | Dodano: 2017-09-14 07:11

Metodyki Agile w zamówieniach publicznych

O ile realizacja projektów przy wykorzystaniu metodyk zwinnych na rynku prywatnym jest codziennością, o tyle w przypadku podmiotów publicznych wciąż wydaje się dużym wyzwaniem. Wynika to przede wszystkim z konieczności uwzględnienia specyfiki reżimu prawa zamówień publicznych, jak również obaw związanych z jego naruszeniem.

prawo zamówienia publiczne agile metodyki agile
Autor: Microsoft Polska | Dodano: 2017-04-11 11:00

Przetargi publiczne w cieniu działań cyberprzestępców

Korzystanie z nielegalnego oprogramowania nie powinno być już rozpatrywane wyłącznie w kategoriach moralnych czy konsekwencji karnych. Jego użytkownicy ryzykują bowiem zarażenie komputerów złośliwym oprogramowaniem, co w przypadku instytucji publicznych grozi poważnymi konsekwencjami zarówno im samym, jak i obywatelom.

microsoft przetargi zamówienia publiczne
Autor: Vademecum | Dodano: 2017-03-20 07:21

Zmiany w ustawie: Prawo zamówień publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona przede wszystkim na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.Przedstawiamy wybrane, najistotniejsze wprowadzone zmiany w prawie zamówień publicznych.

ustawa zamówienia publiczne prawo zamówień publicznych zmiany w prawie