CRN Polska  Z początkiem kwietnia br. zastąpił pan Andrzeja Sobola na stanowisku członka zarządu. Czy to było dla pana zaskoczenie?

Wojciech Łastowiecki Moje powołanie było następstwem decyzji rady nadzorczej o odwołaniu Andrzeja Sobola. Otrzymałem propozycję objęcia tego stanowiska i przyjąłem ją. W zakres moich obowiązków wchodzi dokładnie to, co do tej pory należało do zadań mego poprzednika, czyli jestem odpowiedzialny za sprzedaż i marketing grupy ABC Data.

 

CRN Polska  Jak ocenia pan I kwartał 2011 r.?

Wojciech Łastowiecki Okazał się najlepszym I kwartałem w historii ABC Daty. Przychody całej grupy zwiększyły się o 34 proc. Istotne znaczenie miały tu wyniki w Rumunii, ale i bez nich wzrost sięgnął 21 proc., co oznacza, że rozwijamy się szybciej niż rynek. Zysk netto spółki wyniósł z kolei 14,7 mln zł, podczas gdy w I kwartale 2010 r. ponad 5 mln zł. Wzrost sprzedaży w tym okresie jest bardzo zadowalający, zarówno na polskim rynku, jak i w pozostałych spółkach wchodzących w skład grupy. Możemy więc zapewnić, że ogłoszone wcześniej prognozy roczne są niezagrożone.

 

CRN Polska  Czy to znaczy, że przedsiębiorstwa już się uporały ze skutkami kryzysu?

Wojciech Łastowiecki Nie powiedziałbym. Rynek jeszcze je odczuwa, o czym świadczy jego wielkość. Jeszcze nie osiągnęliśmy takich parametrów, jakie odnotowaliśmy w 2008 r. Należałoby przyjrzeć się osobno gospodarce każdego państwa, w którym prowadzimy działalność, bo o ile Polska rzeczywiście wygląda pod tym względem dobrze, o tyle na przykład w Rumunii skutki kryzysu są jeszcze dość mocno odczuwalne. Pamiętajmy, że tam spowolnienie gospodarcze było znacznie głębsze niż u nas. Przypomnijmy, że w Polsce rynek zmniejszył się o kilkanaście procent, a w Rumunii o 40 proc. Duża część rumuńskich ekonomistów spodziewa się odczuwalnego wzrostu PKB w tym kraju w 2012 r. Prowadząc bardzo intensywnie proces integracji przejętego przez nas pod koniec ubiegłego roku rumuńskiego dystrybutora, chcemy w tym wzroście uczestniczyć.

 

CRN Polska  A gdyby jednak doszło do nawrotu tej nieciekawej sytuacji finansowej...

Wojciech Łastowiecki ABC Data już podczas ostatniego spowolnienia gospodarczego udowodniła, że jest przygotowana na złe scenariusze i nie boi się tego typu wyzwań. Na rynku polskim czy wschodnioeuropejskim najłatwiej przetrwać największym graczom. Kryzys najbardziej dotyka mniejszych i średnich przedsiębiorstw, duzi dystrybutorzy potrafią go obrócić na swoją korzyść i jeszcze bardziej zwiększyć swą wartość. ABC Dacie zawsze się to udawało.