CRN Usługa najmu urządzeń drukujących w ABC Dacie już działa. Macie też pierwszych partnerów, którzy świadczą ją swoim klientom. Co dalej?

Mariusz Sawicki Nasza oferta nie jest już związana z jednym vendorem. Od bieżącego kwartału współpracujemy z nowymi dostawcami sprzętu. Organizujemy kolejne spotkania z resellerami, szkolimy ich i przedstawiamy korzyści ze współpracy z ABC Datą w zakresie najmu urządzeń drukujących. Pracujemy nad wzbogaceniem oferty o usługę najmu krótkoterminowego. Ten, o którym mówimy teraz, dotyczy umów na 36 miesięcy. Planujemy też wprowadzić najem drukarek 3D. Nie ustajemy w rozwoju usługi, zwracając uwagę na potrzeby partnerów i ich klientów.

 

CRN Zacznijmy od nowych vendorów. W jaki sposób ich wybieracie?

Mariusz Sawicki Oceniając ich rozwiązania pod względem kosztów eksploatacji. To parametr ważniejszy niż marka, a nawet cena urządzenia. Głównym kosztem dla klienta końcowego jest comiesięczna należność za wydruki. Partnerzy świadczący usługę najmu drukarek powinni przyjąć ten punkt widzenia i przedstawiać go swoim usługobiorcom.

 

CRN Czy te same urządzenia są przeznaczone do najmu krótko- i długoterminowego?

Mariusz Sawicki Najem na okres krótszy niż 36 miesięcy oprzemy na urządzeniach poleasingowych. Koszt pozyskania urządzenia poleasingowego jest dużo niższy niż zakup nowego sprzętu. Stąd możliwość zaoferowania krótszego okresu najmu – z akceptowalną dla klienta miesięczną opłatą za wynajem. Ze wszystkich rozwiązań A3 i A4 sprzedawanych w Polsce około połowa to drukarki z drugiej ręki. To naprawdę spory rynek i chcemy na nim działać razem z partnerami.

 

CRN Zamierzacie uczyć partnerów,  jak przeprowadzić wstępny audyt u klienta zainteresowanego usługą najmu. Czy to będzie płatne szkolenie?

Mariusz Sawicki Te szkolenia już się odbywają i są bezpłatne. Stanowią naprawdę dużą wartość dodaną. Po przeszkoleniu reseller wie nie tylko, jak profesjonalnie przeprowadzić audyt finansowy, ale też potrafi dokonać oceny tak zwanych kosztów trudno mierzalnych, gdzie bierze się pod uwagę czas pracy urządzeń, potencjalne przestoje, awarie, zaangażowanie pracowników w obsługę urządzeń, jakość wydruków itp. Wyniki przeprowadzonego audytu uświadomią klientowi wiele aspektów związanych z kosztami druku i będą wstępem do dalszej rozmowy o skorzystaniu z oferowanej usługi najmu.