Dystrybutorzy, którzy na świecie zajmują pozycje nr 1 i 2, na naszym rynku muszą godzić się z prymatem lokalnych graczy. Polscy resellerzy w ciągu minionych 30 lat nie raz byli świadkami nieudanych debiutów zagranicznych „wymiataczy”, którzy po roku, dwóch zwijali interes.

Nic dziwnego, że Also, które od pewnego czasu konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w regionie CEE, uznało, iż najszybciej i najpewniej osiągnie zamierzony cel, kupując polskiego potentata. Zwłaszcza że dodatkowo dysponuje on dużą liczbą partnerów w innych krajach Europy Środkowowschodniej. Zakup ten należy więc w mojej ocenie rozpatrywać nie tylko przez pryzmat Polski, ale całego regionu.

Warto zwrócić przy tym uwagę na aspekt ryzyka związanego z kontrolami skarbowymi w sprawie VAT. Skoro poważny, europejski gracz uznał, że nie stanowi to przeszkody, należy założyć, że podatkowa karuzela zwalnia na dobre i chyba nic specjalnie złego już w tej kwestii nie powinno się wydarzyć (macie oczywiście prawo nazwać to myśleniem życzeniowym). Pozostaje pytanie, czy tak właśnie odczytają to inwestorzy, ubezpieczyciele oraz instytucje finansowe. Być może transakcja kupna ABC Daty skłoni ich do zwiększenia zaufania w przyszłość sektora dystrybucji IT?

W krótkim terminie dość oczywistym beneficjentem transakcji pomiędzy MCI Capital oraz Also będzie, moim zdaniem, wrocławskie AB. Przede wszystkim z powodu zamieszania, jakie musi towarzyszyć każdemu przejęciu. Należy spodziewać się zmian personalnych nie tylko w zarządzie ABC Daty, ale również na niższych szczeblach. Nowy właściciel będzie musiał poukładać sobie na nowo relacje z wieloma producentami, w tym kilkoma kluczowymi. Notabene, warto odnotować w tym miejscu spodziewany powrót HP do oferty ABC Daty (wówczas już Also), po pamiętnym wykreśleniu tej spółki z listy autoryzowanych dystrybutorów przed trzema laty.

Sądzę jednak, że w końcu tak doświadczony gracz jak Also poradzi sobie z szeregiem wyzwań i stanie się godnym przeciwnikiem AB nie tylko w Polsce, ale też w regionie CEE. No chyba że zrobi – w mojej ocenie niewybaczalny – błąd i zbyt szybko zrezygnuje z InterLinka. A więc systemu, który od lat stanowi wizytówkę ABC Daty i znacząco przyczynił się do sukcesu tego dystrybutora w poprzednich latach. Jeśli InterLink przestanie pełnić swoją dotychczasową rolę, dopiero wówczas uznam ten fakt za koniec pewnej epoki.