CRN Czy RODO generalnie pomoże, czy zaszkodzi firmom IT?


Tomasz Krajewski, Veeam Pomoże, ale trzeba cały czas uważnie przyglądać się sposobom stosowania tego rozporządzenia. Wszystkie tu obecne firmy także musiały przygotować się do RODO, ponieważ mamy klientów z Unii Europejskiej. My wykorzystaliśmy ten fakt i opracowaliśmy serię dokumentów, w których pokazujemy ten proces na własnym przykładzie.


Krystian Hofman, Arcserve RODO stanowi świetny pretekst, aby wejść do klienta i nakłonić go do rozmowy o sposobach zabezpieczania danych, posiadanych narzędziach i zgodności z rozporządzeniem.


Integrator RODO warto wykorzystać w trakcie rozmów z klientami – wyjść od bezpieczeństwa danych osobowych, a skończyć w ogóle na bezpieczeństwie informacji i środowiska IT. Jeżeli ta komunikacja będzie skuteczna, to rzeczywiście będzie można nakłonić klienta do inwestycji. Ale to my musimy uświadomić mu, czego on potrzebuje. Dobrą rzeczą jest też to, że w kontekście RODO u klienta nie kontaktujemy się tylko z administratorem, ale w kwestii ochrony danych osobowych mamy już doświadczenia z księgową, prawnikiem, szefową zakupów i kadrową…


Tomasz Krajewski, Veeam Integratorzy nieustannie powinni uświadamiać klientom, że zgodność z RODO jest stanem chwilowym, a jej zapewnianie to proces ciągły. Wystarczy, że klient wprowadzi na przykład nową kartę lojalnościową, do obsługi której potrzebna jest kolejna baza danych, i w tym momencie konieczne znów staje się zweryfikowanie całego systemu pod kątem zgodności. Dlatego dla firm IT jest to bardzo duża szansa, aby stać się zaufanym przewodnikiem na tym grząskim gruncie. Można zbudować dobrą relację, dzięki której będą one mogły poprowadzić klienta za rękę, gdy ten będzie miał problem. W ten sposób zwiększamy szansę na realizację u niego kolejnych wdrożeń.


Piotr Nogaś, HPE Z ekonomicznego i jakościowego punktu widzenia strategia, w której klienci we własnym zakresie tworzą skuteczne procesy i procedury zgodne z RODO jest niezasadna. RODO wykreowało obszary nowych usług dla firm integracyjnych, aby rozwiązania, wiedzę i dobrą praktykę dla RODO wykorzystać u wielu klientów. Nawet, jeśli wiedza ta nie będzie pełna, to i tak da lepsze rezultaty niż w przypadku, samodzielnego jej rozwiązania przez każdego klienta. Zgodność z RODO nie jest dana na wieczność, wymaga periodycznego lub ciągłego doskonalenia (aksjomat samouczącej organizacji), dlatego współpraca Integrator-klient jest optymalna dla obu stron.


Jarosław Mikienko, Veritas RODO jest nie tylko szansą dla IT. Może spowodować wyłonienie nowych gałęzi biznesu, jak na przykład usługa ubezpieczenia od ryzyka nałożenia kary. W odpowiedzi na wyzwania RODO, modyfikujemy nasze rozwiązanie do backupu w taki sposób, aby klienci w prosty sposób mogli uzyskać informację o lokalizacji danych osobowych wraz z możliwością ich usunięcia. Nasza dokumentacja w przejrzysty sposób przedstawia narzędzia informatyczne jako odpowiedź na poszczególne artykuły rozporządzenia. Zastosowanie technologii nie zwalnia jednak użytkowników z odpowiedzialności. Przy projektowaniu procesu ochrony danych warto kierować się zdrowym rozsądkiem i właściwą oceną ryzyka.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia.

W spotkaniu udział wzięli:
Mirosław Chełmecki, Director Storage&Servers Dept, Veracomp
Krystian Hofman, Business Development Manager, Arcserve
Rafał Kania, radca prawny, Sendero Tax & Legal
Tomasz Krajewski, Regional Presales Manager Eastern EMEA, Veeam Software
Jarosław Mikienko, Technical Sales, Veritas
Piotr Nogaś, Business Development Manager, HPE
oraz kilku przedstawicieli integratorów

Prowadzący dyskusję:
Krzysztof Jakubik, redaktor CRN Polska i redaktor prowadzący Vademecum VAR-ów i integratorów