Uczestnicy spotkania: Ireneusz Dąbrowski, wiceprzewodniczący rady nadzorczej, ABC Data, Filip Demianiuk, Channel Team Manager, Check Point, Paweł Jurek, wicedyrektor ds. rozwoju, Dagma i Krzysztof Meller, właściciel, Akbit.

 

Bezpieczeństwo, planowanie i statystyka…

CRN Jak oceniacie państwo aktualną kondycję rynku systemów bezpieczeństwa IT w Polsce?

Ireneusz Dąbrowski, ABC Data Niestety, nie najlepiej. Główną przyczyną tej sytuacji jest mentalność polskiego społeczeństwa i brak kultury biznesowej. Segment systemów bezpieczeństwa IT można porównać z branżą ubezpieczeń. Gdyby nie obowiązek wykupywania OC, przy życiu utrzymałoby się ze dwóch ubezpieczycieli… Poza tym producenci systemów bezpieczeństwa mają wyraźny problem z umiejętnym prezentowaniem ofert. Dostrzegam też u nich brak woli ponoszenia pełnej odpowiedzialności za jakość i skuteczność działania poszczególnych rozwiązań.

Krzysztof Meller, Akbit Istnieją obszary, w ramach których obecnie dostawcy jak najbardziej mogą zagwarantować skuteczność swoich rozwiązań. Natomiast nikt i nic nie obroni użytkowników przed nowymi, nieznanymi jeszcze dzisiaj sposobami działania przestępców, tym bardziej że układ sił na rynku bardzo się zmienił. Kiedyś koszt przeprowadzenia rozległego ataku był bardzo wysoki, a obrona przed nim relatywnie tania. Dzisiaj obrona przed atakami jest trochę droższa, za to ich koszt spadł o kilka rzędów wielkości, na co pozwolił rozwój techniczny.

Ireneusz Dąbrowski, ABC Data Statystyka jest fundamentem ubezpieczeń, ale mierzona w odpowiedniej skali. Tak, aby aktuariusze mogli ocenić ryzyko opłacalności tego biznesu. W kontekście bezpieczeństwa IT w ogóle nie można mówić o aktuariacie, bo do oceny ryzyka nie da się zastosować żadnej metody statystycznej. Wszystkie przeprowadzane obecnie badania są szczątkowe i – ze względu na rozwój techniki – bardzo szybko się dezaktualizują.