CRN Dlaczego za informatykę w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu odpowiada dyrektor finansowy?

Piotr Słomianny Jest kilka powodów połączenia funkcji CFO i CIO. Przede wszystkim rola IT w firmie jest coraz większa. Rosną też inwestycje w informatykę. Do tego zmienia się charakter projektów związanych z technologiami cyfrowymi. Kiedyś wdrożenia nastawione były na optymalizację procesów biznesowych i podniesienie efektywności działania, czy to pracowników biurowych, czy brygad w terenie; teraz nacisk położony jest na rozwiązania specjalistyczne, związane z technologią procesów produkcyjnych. Poza tym postawiliśmy na komercjalizację naszych produktów informatycznych. Dzięki temu możemy dodatkowo na nich zarabiać.

 

CRN Jakiego rodzaju rozwiązania oferujecie potencjalnym nabywcom?

Piotr Słomianny Na przykład stworzony w partnerstwie z gliwicką spółką informatyczną system Smartflow do minimalizowania strat wody. Wspólnie sprzedajemy go innym firmom wodociągowym w kraju. Wchodzimy z nim również na rynki zagraniczne, głównie na Bliskim Wschodzie.

 

CRN Skąd pomysł na zajęcie się produkcją oprogramowania nie tylko do własnych celów, lecz również z myślą o jego sprzedaży?

Piotr Słomianny Potrzebujemy rozwiązań w nowych obszarach działania naszego przedsiębiorstwa. Trudno znaleźć na rynku gotowe produkty, które by spełniały nasze specyficzne oczekiwania. Postanowiliśmy więc, że sami będziemy tworzyć niezbędne oprogramowanie w ramach prac badawczo-rozwojowych, zapraszając firmy posiadające niezbędne kompetencje i zasoby. Nasze projekty są przy tym mocno nastawione na efektywność biznesową – każdy musi zapewniać odpowiedni zwrot z inwestycji. Ograniczamy nasze portfolio projektów do tych, które zapewniają najlepsze ROI. Jeżeli sprawdzą się u nas, to jest szansa, że będą użyteczne również w innych firmach. Dostaną one dopasowany do specyficznych wymagań branży system, a my na tym dodatkowo zarobimy.

 

CRN Czy to oznacza, że obecnie nie kupujecie w ogóle gotowych rozwiązań na rynku?

Piotr Słomianny Kupujemy, i to bardzo dużo, głównie z zakresu wsparcia standardowych obszarów funkcjonowania produkcji i biznesu. Specjalistyczne programy robimy jednak sami, choć w partnerskiej kooperacji z firmami informatycznymi. Mamy dział badawczo-rozwojowy, który rozpoznaje problem i dostarcza wiedzy, jak należy go rozwiązać. Na przykład przy tworzeniu systemu Smartflow Centrum Nowych Technologii dostarczyło wiedzę z zakresu wykorzystania metodyki ograniczania strat wody, która została opracowana przez International Water Association. Szukamy partnerów, którzy będą chcieli wspólnie z nami stworzyć odpowiednie narzędzie do skutecznego rozwiązania zidentyfikowanego problemu.

 

CRN Na jakich zasadach odbywa się współpraca?

Piotr Słomianny Prace realizowane są zazwyczaj w ramach programów badawczo-rozwojowo-innowacyjnych, więc każdy z uczestników musi wnieść własny wkład finansowy. Gdy się okaże, że jest zapotrzebowanie na rynku, to produkt można skomercjalizować. Integratorzy mają wtedy też udział w zyskach. Podpisujemy umowy, które określają, na jakich zasadach dzielone są wpływy z licencji.

„Liczy się wartość dodana”

Wdrożenie samego oprogramowania już nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze wartość dodana, na przykład w postaci optymalizacji procesów biznesowych. Jest to szczególnie ważne dla firm, które mają już wdrożone systemy informatyczne. Im trzeba pokazać to, co jeszcze mogą dalej zrobić. Samo wdrożenie nie wystarczy, bo system i tak już przecież jest. Aktualnie duży nacisk kładziemy na automatyzację procesów, a w planach już mamy ich robotyzację. Przymierzamy się do tego w oparciu o funkcjonujący system ERP. Będziemy poszukiwać integratorów potrafiących to zrobić za pomocą narzędzi, które już mamy. Firmy z takimi umiejętnościami będą generalnie coraz bardziej potrzebne na rynku.