CRN Microsoft podczas niedawnego zjazdu WPC zachęcał partnerów, żeby ze sobą współpracowali przy obsłudze klientów. Czy taka współpraca jest potrzebna i w ogóle możliwa, biorąc pod uwagę konkurencyjną walkę pomiędzy integratorami?

Artur Kozłowski Zarówno potrzebna, jak i możliwa. Jeden partner Microsoftu nie może zdobyć kompetencji we wszystkich obszarach, w jakich działa producent. W czymś będzie lepszy, w czymś będzie gorszy. Nawiązując współpracę z innymi integratorami, którzy są kompetentni w określonych dziedzinach, można obsłużyć swoich klientów bardziej kompleksowo.

 

CRN A w czym specjalizuje się eOpen?

Artur Kozłowski We wdrożeniach usług z obszaru Office 365. Duży nacisk kładziemy na migrację konkurencyjnych systemów pocztowych do Exchange’a Online, a więc firmowej poczty do chmury. Chętnie służymy pomocą w tym zakresie integratorom, których klienci chcieliby przeprowadzić taką migrację.

 

CRN Czyli rozszerzająca się oferta Microsoftu, a tym samym potrzeba coraz większej specjalizacji partnerów w określonych technologiach będzie sprzyjać współpracy pomiędzy integratorami?

Artur Kozłowski Partnerzy powinni się łączyć w mniej lub bardziej formalne grupy, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby swoich klientów.

 

CRN Jak rozumiem, sami też nie zawahalibyście się przed „wpuszczeniem” innego integratora do waszego klienta?

Artur Kozłowski  Takie rzeczy są u nas na porządku dziennym. Tam, gdzie istnieje konieczność wykonania usług spoza obszaru naszych kompetencji, szukamy wśród integratorów współpracujących z Microsoftem firm, które mogą nam zrealizować określoną część projektu. Dla mnie wygodniejsza jest współpraca z doświadczonym partnerem Micro-
softu, poleconym przez producenta, niż szukanie jakichś wolnych strzelców na całym rynku.