CRN Polski rynek backupu ma już dość długą historię i cechuje go spore nasycenie. Czy mimo wszystko warto angażować się w sprzedaż takich produktów jak wasze?

Ryszard Regucki Ten rynek wciąż charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem. Wzmacniają go trendy, takie jak ciągły i wyraźnie przyspieszający wzrost danych, wszechobecna wirtualizacja czy Big Data. Z tego powodu zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania związane z backupem, łatwym dostępem do danych i przede wszystkim ich ochroną stale rośnie. Coraz więcej projektów obejmuje nie tylko ochronę, ale i archiwizację danych. Często jest to wymuszane przez regulacje branżowe lub korporacyjne.

 

CRN Oprogramowanie CommVault umożliwia klientom wdrażanie wielu funkcjonalności, np. przeznaczonych dla środowisk wirtualnych…

Ryszard Regucki Ochrona środowisk wirtualnych to tylko jeden z obszarów, który integrujemy w naszym rozwiązaniu. Unikalną cechą naszego podejścia jest zupełna niezależność od warstwy sprzętowej. Nasz system ma wiele funkcji zarządzania danymi, w tym backup, archiwizację, ochronę użytkowników mobilnych na poziomie jednej skonsolidowanej platformy, czyli także jednej konsoli.