A KGHM?

KGHM posiada zasoby cennych surowców rzadkich, które są niezbędne m.in. do rozwijania OZE czy budowy samochodów elektrycznych. Będziemy prowadzić wspólnie ośrodek projektowania i modelowania nowych materiałów eksploatacyjnych do specjalnych zastosowań. W oparciu o dostęp do istniejących surowców będą tam badane i tworzone nowe materiały funkcjonalne dla przyszłej energetyki. I analizowane od razu możliwości ich druku 3D, żeby elementy infrastruktury energetycznej mogły być produkowane na bazie tych nowych materiałów.

Czy będziecie współpracować również ze startupami?

Interesują nas raczej scale-upy, firmy, które już się sprawdziły, nie tylko mają pomysł, ale pokazały, że potrafią go też urynkowić. Tworzymy również klaster firm zajmujących się technologiami informacyjnymi, gdzie będzie miejsce tak samo dla startupów, jak i dla dużych korporacji. Jest w nim obecnie zrzeszonych około 40 firm. Pracujemy właśnie nad nadaniem tej aktywności odpowiedniej struktury prawno-organizacyjnej. W klastrze mamy też specjalną strefę ekonomiczną oraz Park Biotechnologiczny jako partnerów.

Które obszary technologii informacyjnych będą preferowane w tym klastrze? W jakich dziedzinach chcecie się specjalizować?

Jednym z elementów strategii UKSW jest budowanie wizerunku uczelni wokół nauki cyfrowej i technologii cyfrowej. My nie rozwijamy samej technologii, my ją wykorzystujemy do innowacyjnych celów. Tworzą ją natomiast w dużej mierze firmy zrzeszone w klastrze. Na przykład już obecnie funkcjonują w nim takie, które działają w obszarach termowizji i termografii. Co istotne, klaster ma charakter otwarty, mogą do niego dołączać różne podmioty. Warto odnotować, że jesteśmy również mocno zaangażowani w tematykę bezpieczeństwa środowiska, jego monitoringu i przełożenia danych na procesy decyzyjne. Współpracujemy w tych obszarach z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem w Białymstoku, tworząc układ o wysokim poziomie komplementarności kompetencyjnej. Ta problematyka ma wielopoziomowy, wieloaspektowy charakter.

Na ile projekty z zakresu cyfrowej nauki i technologii łączą się z kierunkami studiów oferowanymi przez uniwersytet?

W UKSW powstało Collegium Medicum. Trwają już studia pielęgniarskie, prowadzony jest nabór na kierunek lekarski, przygotowywane są programy badawcze. Zarówno dla nich, jak i do prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie potrzebna odpowiednia infrastruktura i rozwiązania cyfrowe, co wpisuje się w zakres kompetencji naszego Centrum, w którym będzie następować integracja technologii cyfrowych i medycyny. Zajmujemy się pełną gamą zagadnień dotyczących danych medycznych i ich wykorzystania. Obecnie nie jest możliwa ich pełna integracja, a więc i wykorzystanie dla potrzeb medycyny precyzyjnej, która musi bazować na dostępie do dużej ilości zbiorów danych. Pracujemy nad technikami diagnostycznymi oraz nad wykorzystaniem druku 3D dla potrzeb medycyny rekonstrukcyjnej. Sztuką jest nie tyle wydrukować dany model, replikę narządu, co obsłużyć pełny cykl przetwarzania danych do tego potrzebnych – od zebrania informacji o indywidualnych cechach pacjenta przez zaprojektowanie modelu aż do wydruku. Obsługa pełnego cyklu rekonstrukcji narządu nie jest taka prosta, samo drukowanie na drukarce 3D stanowi na końcu wypadkową wszystkich poprzednich działań.