CRN Dlaczego zdecydowaliście się zorganizować tegoroczne Dell EMC Forum pod hasłem cyfrowej transformacji? Termin ten przez ostatnie lata był, naszym zdaniem, nadużywany i wielu partnerów oraz użytkowników niejako uodporniło się na niego.

Dariusz Piotrowski Absolutnie nie fascynujemy się cyfrową transformacją dla samej idei. Najważniejszym przesłaniem konferencji jest „realize”, czyli „realizuj”. Obecnie, po połączeniu Della z EMC, jesteśmy jedną z niewielu firm – jeśli nie jedyną – która ma ofercie kompletną platformę do realizacji cyfrowej transformacji. Więc po prostu mówimy do klientów i partnerów: zróbmy to teraz. Nie opowiadajmy nieprzystających do rzeczywistości historii, tylko przy użyciu macierzy, serwerów, sieci, systemów bezpieczeństwa i wielu innych rozwiązań wdrażajmy cyfryzację w przedsiębiorstwach. Właśnie w tym celu ponad tysiąc osób spotkało się w jednym miejscu, żeby porozmawiać o konkretach i znaleźć sposób, jak je realizować.

 

CRN A jeśli klient zapyta integratora, jak ma się cyfryzować, to co powinien od niego usłyszeć?

Dariusz Piotrowski Najlepszy jest w tym wypadku nie dialog, ale dyskusja, w którą są zaangażowane trzy strony. Po pierwsze klient, który najlepiej rozumie swój biznes i będzie nadawać ton rozmowie. Po drugie dostawca określonych produktów i rozwiązań, który nie tylko zna swoją bieżącą ofertę, ale wie, w jakim kierunku będzie się ona rozwijać. Wreszcie integrator, który będzie projekt wdrażał wspólnie z klientem. Tylko w takim trójkącie można określić, co trzeba i co da się realnie wykonać, a ponadto zdiagnozować, co obejmie cyfrowa transformacja. Chodzi o procesy wewnętrzne w firmie, zmianę produktu, inny sposób dotarcia do klienta, a może wręcz przedefiniowanie działalności biznesowej.

 

CRN Ale czy klienci wiedzą, co chcą osiągnąć poprzez transformację cyfrową?

Dariusz Piotrowski Z jednej strony zarząd firmy powinien mieć tego pewną wizję. Z drugiej znam przykłady, że właśnie podczas dyskusji partner lub dostawca podpowiadali kierunek, w jakim firma miałaby się rozwijać. Dyskusja jest tak ważna, bo w przypadku cyfrowej transformacji nie ma gotowych projektów, przyniesionych w teczce przez którąś ze stron.