CRN Czego w kierowanym przez Pana dziale jest więcej: prac związanych z tradycyjną informatyką czy realizacji projektów multimedialnych?

Łukasz Gan-Zaborowski Obsługa klasycznych systemów informatycznych zajmuje nam więcej czasu. Są to stałe, systematyczne działania związane z utrzymaniem i rozwojem zasobów informatycznych muzeum, zarówno w obszarze back office, jak i zarządzania obiektami muzealnymi oraz wiedzą o nich. Najważniejszym zadaniem, które obsługujemy obecnie w części merytorycznej, jest digitalizacja zbiorów. Natomiast z multimediami mamy do czynienia głównie w ramach dużych, jednorazowych projektów związanych z przygotowywaniem wystaw. Wspieramy kuratorów w ich staraniach o jak najlepszy kształt ekspozycji i jej dostępność dla widza. Tutaj, jak już coś zostanie zrobione, to działa przez określony, ustalony wcześniej czas.

CRN Sami robicie aplikacje wystawowe?

Łukasz Gan-Zaborowski Większość wykonujemy sami, ale przy dużych projektach korzystamy z wiedzy i doświadczenia innych firm. Wykorzystujemy w coraz większym zakresie rzeczywistość wirtualną i rzeczywistość rozszerzoną. Na przykład w Galerii Sztuki Starożytnej, dzięki projektowi dofinansowanemu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, będzie można niebawem na mumie egipskie nałożyć zdjęcia rentgenowskie przy użyciu smartfona. Galeria jest w trakcie rearanżacji, planowane otwarcie dla zwiedzających nastąpi we wrześniu lub październiku przyszłego roku. Pracujemy również nad aplikacją Muselfie adresowaną do młodzieży. Narzędzie zachęca do tworzenia remiksów zasobów muzeum, by zmienić je w memy i kolaże, którymi można podzielić się ze znajomymi.

CRN  Na czym polega rola działu IT w procesie digitalizacji zbiorów?

Łukasz Gan-Zaborowski W ramach programu Polska Cyfrowa nasze muzeum realizuje zakrojony na szeroką skalę projekt digitalizacji posiadanych dzieł sztuki. W minionych latach realizowaliśmy podobny projekt w ramach Kultura+. Do rejestracji obrazów oraz rzeźb używamy aparatów fotograficznych najwyższej jakości, natomiast do robienia kopii starodruków i innych dokumentów mamy specjalistyczne skanery. Naszym zadaniem jest zapewnienie warunków do bezpiecznego przechowywania i udostępniania powstałych w wyniku digitalizacji plików. To dziesiątki terabajtów danych. Musimy także zapewnić obsługę systemu do zarządzania opisami zdigitalizowanych obiektów. Kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne, dbamy o nie w Gmachu Głównym MNW i oddziałach. W każdym z nich trzeba zagwarantować pracownikom łatwy, a przy tym bezpieczny dostęp do baz danych.