CRN Jakiego rodzaju projekty można zrealizować w kwocie do 5 mln złotych?

Wanda Buk Za te pieniądze można zrobić naprawdę dużo. Przykładem może być zrealizowany już projekt karty dużej rodziny. Zbudowanie systemu do jej obsługi kosztowało mniej niż 1 mln złotych. Za mniej niż 5 mln złotych można dokonać chociażby integracji formularzy różnych systemów (CEIDG, biznes.gov), można stworzyć mówiącą mapę dla niewidomych, formularze związane z aktami stanu cywilnego (wnioski o sprostowanie, uzupełnienie, wydanie), uzyskaniem zaświadczeń (np. o zameldowaniu na pobyt czasowy), kalendarz małżeństw, ułatwić wniesienie opłaty skarbowej etc. Tego rodzaju małych, ale bardzo potrzebnych rzeczy jest mnóstwo. Nie trzeba od razu rzucać się na wielkie projekty, aby ułatwić życie obywatelom i usprawnić pracę urzędów.

 

CRN Czy uruchomienie naborów w ramach szybkiej ścieżki oznacza rezygnację z rozpisywania konkursów na duże projekty?

Wanda Buk Nie, te dwie ścieżki będą funkcjonowały równolegle, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas. Chcemy jednak pokazać, że małymi krokami można również poprawiać relacje obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną. To podejście będzie też miało znaczące konsekwencje dla rynku teleinformatycznego. Przy dużych projektach rynek spodziewał się dużych zamówień, które nie zostały jednak zrealizowane albo są realizowane z ogromnym opóźnieniem z powodu trudności, o których wcześniej była mowa. W przypadku małych projektów finansowanie będzie przyznawane dopiero po ogłoszeniu postępowania przetargowego. Urząd musi więc najpierw sam dokładnie wiedzieć nie tylko, co chce osiągnąć i co jest mu rzeczywiście potrzebne, ale też jak to zrobi – musi mieć gotowy precyzyjny opis przedmiotu zamówienia, który jest elementem dokumentacji przetargowej. Jeśli nie dostanie dofinansowania, będzie musiał zrealizować projekt z własnych środków. Firmy będą dokładnie wiedziały, czego się spodziewać. Rynek powinien na tym zyskać.

 

CRN Od niedawna instytucje publiczne mogą korzystać z pomocy Centralnego Ośrodka Informatyki w ramach programu POPC Wsparcie. O jaką pomoc mogą się zwracać beneficjenci Polski Cyfrowej?

Wanda Buk Wsparcie jest udzielane zarówno na etapie składania wniosku, jak i realizacji projektu. Dotyczy różnych aspektów – technicznych, prawnych, organizacyjnych, finansowych. Może to być na przykład sprawdzenie dokumentacji finansowej pod kątem zgodności z wymogami dotyczącymi rozliczania funduszy unijnych. To może być pomoc w sporządzeniu specyfikacji technicznej, doradztwo przy odbiorze produktu. Specjaliści z COI służą swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu konkretnych problemów. To rodzaj help desku w zakresie spraw związanych z Programem Polska Cyfrowa. COI jest jednostką gospodarki budżetowej, która nie ma takich ograniczeń płacowych jak urzędy administracji, co za tym idzie nie ma też związanych z tym trudności w pozyskiwaniu specjalistów. Działający w jego ramach zespół POPC Wsparcie to zalążek podmiotu, który powinien moim zdaniem na stałe funkcjonować w administracji publicznej. Jego istnienie powinno wydatnie usprawnić wydawanie unijnych funduszy.

 

CRN Co udało się osiągnąć do tej pory? Jakie są zauważalne efekty funkcjonowania programu POPC Wsparcie?

Wanda Buk Do tej pory dofinansowanie otrzymywały 1–2 projekty na dziesięć zgłoszonych do konkursu. Teraz dzięki wsparciu COI te proporcje się odwróciły, tylko 1–2 wnioski nie uzyskują akceptacji. Program funkcjonuje od niedawna. Wraz z upływem czasu jego przydatność będzie z pewnością coraz bardziej zauważalna.

 

CRN Czy w najbliższych naborach będą preferowane jakieś konkretne, wybrane obszary wykorzystania IT w administracji publicznej?

Wanda Buk Preferencje wynikają generalnie z Programu Polska Cyfrowa. W jego ramach finansowane są projekty, które generują e-usługi, zarówno w obszarze B2C, jak i B2B. Produktem, który ma powstać w wyniku realizowanego projektu, ma być konkretna usługa z zakresu kontaktów administracji publicznej z obywatelem i biznesem. Jeżeli do jej uruchomienia i funkcjonowania potrzebny jest określony sprzęt, to jego zakup może być również sfinansowany ze środków unijnych. Celem nadrzędnym jest jednak rozwój e-usług ułatwiających załatwianie spraw w urzędach i instytucjach publicznych oraz poprawiających funkcjonowanie administracji publicznej. Temu ma służyć m.in. także rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz