CRN Jak wygląda biznes chmurowy z polskiej perspektywy?

Kornel Smotryś Trochę inaczej niż z perspektywy Zachodu. Przenoszenie firmowych zasobów do chmury postępuje wolniej, niż można byłoby się tego spodziewać po komunikatach mówiących o dynamicznym rozwoju tego rynku w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej. U nas często jeszcze pokutuje przeświadczenie, że – mówiąc w uproszczeniu – wszystkie zasoby należy trzymać u siebie, we własnej serwerowni. Zresztą nawet firmy, które zdecydowały się na przeniesienie części lub wszystkich zasobów do chmury, często nie chcą się tym chwalić, obawiając się reakcji swoich klientów.

 

CRN Ale Comtegra działa w obszarze cloudu nie od dziś. Chyba nie popełniliście falstartu?

Kornel Smotryś Chciałem tylko podkreślić, że jest to rynek, który wymaga od integratora dobrego przygotowania i przemyślenia strategii. Na rynek integracji cloudowej weszliśmy już kilka lat temu, a na przestrzeni ostatnich dwóch lat bardzo mocno rozwinęliśmy tę część biznesu.

 

CRN A więc jednak można…

Kornel Smotryś To efekt intensywnej pracy z klientami, argumentacji, że rezygnacja z zakupu sprzętu – żeby korzystać z infrastruktury i innych usług w modelu chmurowym – przyniesie im wymierne korzyści. A wszystko rzeczywiście zaczęło się kilka lat temu, kiedy nasi handlowcy zasygnalizowali, że są klienci, którzy chcieliby wdrożyć w swojej infrastrukturze pewne rozwiązania, ale nie są w stanie wyasygnować odpowiednich środków.

 

CRN Na przykład?

Kornel Smotryś Na przykład uważają, że jest im potrzebny zapasowy ośrodek na wypadek awarii i zagrożenia utratą danych. Polityka disaster recovery to jedna z naszych specjalizacji. A jeśli nie mogliśmy wdrożyć rozwiązań na miejscu u klienta, ze względu na jego ograniczenia finansowe, mogliśmy zaspokoić jego potrzeby, proponując usługę w chmurze. Takich sygnałów od handlowców o rozmaitych potrzebach klientów, na które remedium mógłby być cloud, pojawiało się coraz więcej. Pod ich wpływem podjęliśmy decyzję, że warto zainwestować we własną chmurę i zaoferować ją biznesowi.