CRN Do ilu potencjalnych użytkowników chcecie dotrzeć z lokalnymi partnerami?

Grzegorz Filarowski W Polsce potencjalnych użytkowników naszych systemów, a więc firm średniej wielkości, jest około 12,5 tysiąca.

 

CRN Ilu partnerów zamierzacie pozyskać?

Grzegorz Filarowski Po dziesięciu partnerów na jedno województwo, a więc w sumie 160. To optymalna liczba, bo nie chcemy, żeby wzajemnie ze sobą konkurowali.

 

CRN Nadal jednak prowadzicie sprzedaż bezpośrednią. To duży błąd w kontekście rozwoju kanału partnerskiego!

Grzegorz Filarowski Będziemy się z niej systematycznie wycofywać aż do 2017 r., kiedy to oddamy całą sprzedaż partnerom. Łącznie z przeniesieniem na nich naszych obecnych, bezpośrednich umów z użytkownikami końcowymi. Na rynku MŚP nie mamy szans konkurować z resellerami, bo sami nigdy nie nawiążemy ścisłych relacji z tysiącami firm w całej Polsce.

 

CRN Dlaczego zdecydowaliście się na promowanie sprzedaży w ramach abonamentu?

Grzegorz Filarowski Tu chodzi o magię małych liczb. Na niejednej imprezie branżowej słyszeliśmy, że gdyby nasze rozwiązania były tańsze, a najlepiej oferowane w ramach stosunkowo niewielkiego abonamentu, resellerzy by w to weszli. Abonament daje ten komfort, że nawet jeśli jeden odbiorca spóźni się z opłatami, to kilkunastu czy kilkudziesięciu pozostałych i tak zapewni sprzedawcy płynność finansową. To model bardziej przewidywalny i łatwiejszy w zarządzaniu niż sprzedaż od zamówienia do zamówienia.

 

CRN Prowadzicie również sprzedaż w modelu „pudełkowym”. Na jakich warunkach?

Grzegorz Filarowski W takim przypadku za sprzedaż naszego produktu partner inkasuje bardzo solidną marżę w wysokości 25 proc.

 

CRN Nowemu programowi partnerskiemu towarzyszyła obniżka cen LOG 4 Audit i LOG 4 Helpdesk. Jak duża ona była i z czego wynikała?

Grzegorz Filarowski Od początku roku obniżyliśmy ceny drastycznie, bo o 60 proc., do nieco ponad 6 tys. zł za licencję wieczystą na nasze oprogramowanie. Celowaliśmy w kwotę, która nie byłaby zaporowa dla firm zatrudniających nawet do stu pracowników. Za te pieniądze zoptymalizują one swoją infrastrukturę IT i w konsekwencji osiągną spore oszczędności, a poza tym zabezpieczą swoje dane przed kradzieżą i osiągną szereg innych korzyści. Dla klientów z sektora publicznego ceny spadły jeszcze bardziej, bo do 3 tys. zł – przy podobnej liczbie pracowników.