CRN Niewiele polskich miast zarządza informatyką w sposób scentralizowany. Zazwyczaj urząd i poszczególne jednostki mają swoje działy IT. Dlaczego we Wrocławiu zostało utworzone Centrum Usług Informatycznych?

Dariusz Jędryczek CUI powstało na bazie działu IT w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Pojawiało się coraz więcej projektów ogólnomiejskich, w które byli w coraz większym stopniu angażowani pracownicy działu. Potem pojawił się problem z utrzymaniem tych projektów. To też angażowało dział IT w urzędzie. Przykładem może być miejska sieć szerokopasmowa. Następnie okazało się, że potrzebne jest wprowadzenie standardów i unifikacji wykorzystywanych rozwiązań informatycznych. Tak narodził się pomysł powołania jednostki, która by koordynowała funkcjonowanie IT w całym mieście.

 

CRN Czy wszystkie instytucje miejskie są obsługiwane przez CUI?

Dariusz Jędryczek We Wrocławiu jest około trzystu jednostek miejskich. Są między nimi bardzo duże różnice, jeśli chodzi o poziom wykorzystania i rozwoju IT. Najwyższy jest w Urzędzie Miejskim, bo tam sukcesywnie od lat była realizowana strategia rozwoju informatyki. W wielu innych miejscach chodziło głównie o to, by programy i komputery po prostu działały. Nie były czynione inwestycje, wszystko szło na utrzymanie. To też przesądziło o potrzebie podejścia do informatyki w sposób scentralizowany. Stopniowo następuje transfer obsługi informatycznej z jednostek miejskich do Centrum. Obecnie obsługujemy około dziewięćdziesięciu jednostek, w tym Urząd Miejski. Reszta ma własne systemy.

 

CRN Na jakiej zasadzie odbywa się przyłączanie do Centrum Usług Informatycznych?

Dariusz Jędryczek CUI wprowadza standardy dla wrocławskich jednostek samorządowych. To ułatwia im potem przechodzenie do Centrum, a nam ich obsługę. Przejście jest dobrowolne, odbywa się na zasadzie porozumienia. Nie ma żadnego planu, by w określonym terminie wszyscy podlegali Centrum. Jeśli dana placówka sobie radzi, to nie musi się przyłączać. Większość jednostek przez nas obsługiwanych to te, które miały problemy z utrzymaniem IT. CUI pełni jednocześnie funkcję Centrum Usług Wspólnych w zakresie obsługi finansowo-księgowej, głównie dla instytucji oświatowych. Z tego typu usług korzysta obecnie 140 na 230 placówek edukacyjnych. Tu też obowiązuje zasada dobrowolności.

 

CRN Jakie są w tej chwili najważniejsze kierunki rozwoju IT w mieście?

Dariusz Jędryczek Sukcesywnie budujemy miejski system informatyczny. Zaczęliśmy od infrastruktury – powstały serwerownie, zostały rozprowadzone światłowody. Mamy około 500 km kanalizacji teletechnicznej – własnej i dzierżawionej. Jej budowa jest standardem we wszelkiego rodzaju inwestycjach miejskich, na przykład podczas remontu dróg. Rozwijamy także wewnętrzne systemy IT dla jednostek miejskich. Będziemy niebawem wymieniać na nowy system ERP. Tak samo planujemy wymianę systemu finansowo-księgowego. Pracujemy nad elektronicznym obiegiem dokumentów. W lipcu 2017 uruchomiliśmy system elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD). Będziemy przekonywać wszystkich w mieście do korzystania z niego. Cel jest taki, żeby w pełni zamienić obieg papierowy na elektroniczny. W urzędzie zakończono projekt EOF – elektroniczny obieg faktur.