CRN Unify na rynku działa wyjątkowo krótko jak na producenta zaawansowanych rozwiązań IT…

Paweł Podwysocki Marka Unify ma krótką historię, bo pojawiła się w październiku 2013 r., ale ma wspaniałą tradycję i wywodzi się z bardzo zacnego rodu, bo z Siemens Enterprise Communications. Choć zostaliśmy osobnym podmiotem gospodarczym z nową nazwą, to Siemens jest wciąż udziałowcem Unify – w 49 procentach. Pozostała część należy do grupy kapitałowej Gores Group. Portfolio produktowe, jakie przeszło z SEC do Unify, to grupa rozwiązań komunikacyjnych dla biznesu, niezależnie od jego wielkości. Są to zaawansowane systemy i aplikacje, których celem jest usprawnienie komunikacji w biznesie.

 

CRN SEC oparł biznes na bezpośrednim kontakcie z klientami. Tymczasem Unify od początku stawia na kanał…

Paweł Podwysocki Kontaktu z klientem końcowym nie mamy zamiaru tracić, bo w moim przekonaniu każdy dostawca powinien go mieć. Działania z wykorzystaniem kanału partnerskiego prowadziliśmy – także w Polsce – jeszcze w czasach SEC. Poprzez sieć partnerów obsługiwaliśmy małe i średnie przedsiębiorstwa. Obecnie już całość działań, czyli także tę część biznesu, którą realizowaliśmy bezpośrednio (sprzedaż w sektorze dużych klientów, o złożonej infrastrukturze) – transferujemy do partnerów. I to jest zasadnicza zmiana w działaniu Unify, która dokonuje się właśnie w tym roku.

 

CRN Z czego wynika ta zmiana?

Paweł Podwysocki Zdaliśmy sobie sprawę, że w dzisiejszych realiach rynkowych nie ma miejsca na sprzedaż bezpośrednią takich rozwiązań jak nasze. Przyznaję, że to jest bardzo późno odrobiona lekcja. Konkurencja działa z sukcesem w takim modelu od lat. Na szczęście nie jest za późno, bo sygnały z rynku, jakie otrzymujemy, są bardzo pozytywne. Mogą pojawiać się obawy, czy nasi partnerzy sobie poradzą. Ale właśnie po to rozwijamy struktury sprzedaży i wsparcia w biurze w Polsce, po to chcemy być obecni u kluczowych klientów, by z naszą pomocą partnerzy mogli odnosić sukcesy. A ich sukcesy będą też naszymi.