CRN W I półroczu ABC Data miała 1,5 mld zł przychodów i wynik netto 11,7 mln zł na poziomie całej Grupy. Tymczasem Action przy obrotach 1,54 mld zł wypracował zysk netto w wysokości 20,5 mln zł, zaś AB w zakończonym 30 czerwca roku finansowym 2011/2012 przy przychodach rzędu 4,33 mld zł zarobił na czysto prawie 48 mln zł (zysk za cały rok). Wygląda na to, że rentowność ABC jest najniższa. Z czego to wynika? 

Wojciech Łastowiecki To ważne pytanie. Otóż w pierwszym półroczu mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem jednorazowym, które wprawdzie miało wpływ na uzyskany wynik, ale nie będzie nas już obciążać w kolejnych kwartałach. Chodzi oczywiście o kwestię dotyczącą firmy SCOP Computers, której dekonsolidacja pomniejszyła nasz wynik netto o 5,2 mln zł. W kolejnych kwartałach spółka rumuńska nie będzie wpływała na nasze skonsolidowane wyniki.

 

CRN Jak wypadło pierwsze półrocze 2011 w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, jeśli nie weźmiemy pod uwagę straty związanej ze SCOP Computers?

Wojciech Łastowiecki W I półroczu ubiegłego roku też mieliśmy ważne wydarzenie, które wpłynęło, tym razem pozytywnie, na wynik. Zysk netto zwiększył się wówczas o 7,4 mln zł dzięki sprzedaży akcji Optimusa oraz o 2 mln zł z tytułu działalności spółki rumuńskiej. Gdyby więc porównywać rezultat tego półrocza z ubiegłym, ale bez zdarzeń jednorazowych, uzyskany tylko na podstawie działalności kontynuowanej, to w roku bieżącym osiągnęliśmy ponad 40-proc. wzrost zysku netto. Z kwoty 8,2 mln zł do ponad 11,7 mln zł.

 

CRN Tak czy inaczej, rentowność ABC Daty jest niższa niż rentowność Actionu czy AB. Może macie za wysokie koszty działania?

Wojciech Łastowiecki Nie w tym rzecz. Koszty mamy akurat niskie. Zresztą ich udział w przychodach ogółem w pierwszym półroczu 2012, w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, wyraźnie zmalał: z 4,0 do 3,4 proc. Poza tym nasza rentowność na poziomie zysku netto jest niemal identyczna jak rentowność AB, jeśli porównamy wynik bez zdarzeń jednorazowych i ten sam okres. Tak czy inaczej, mamy jeszcze wiele do zrobienia w kwestii poprawy rentowności. Chociażby przez rozwój marki Colorovo, która zapewnia nam wyraźnie wyższe marże niż pozostałe produkty. Jeśli uda nam się zrealizować nasze plany odnośnie do Colorovo, jak też szereg innych projektów ukierunkowanych na zwiększanie marży, rentowność ABC Daty wzrośnie.

 

CRN Z drugiej strony szybko rosną także przychody z eksportu, który charakteryzuje się niższymi marżami…

Wojciech Łastowiecki To prawda, ale trzeba pamiętać, że eksport angażuje dużo mniej kapitału obrotowego. O ile średni czas obrotu gotówką sięgał 37 dni w I półroczu 2012, o tyle przeciętna transakcja na potrzeby eksportu angażuje nasz kapitał jedynie przez około 5 – 7 dni. Dlatego pomimo niższej marży transakcje te charakteryzują się znacznie większą efektywnością zwrotu na zaangażowanym kapitale.