CRN Action w lipcu br. obniżył prognozowane wartości wzrostu przychodów i zysków na 2015 r. Czy należy spodziewać się podobnej deklaracji ze strony AB?

Andrzej Przybyło Szanujemy naszych akcjonariuszy i bazujemy na potwierdzonych wynikach. Dlatego nie podajemy prognoz finansowych. Realnie osiągnięte przez nas przychody i zyski od wielu kwartałów pozytywnie zaskakują inwestorów AB. Kurs akcji spółki jesienią zeszłego roku wstąpił na ścieżkę zdecydowanego trendu wzrostowego. W całym roku finansowym 2014/2015 jako Grupa AB zanotowaliśmy rekordowe wyniki finansowe: prawie 6,8 mld zł przychodów (skok o 18 proc. rok do roku), 108,4 mln zł wyniku EBITDA (13 proc.) oraz 68,4 mln zł zysku netto (19 proc.).

 

CRN To się może zmienić w każdej chwili...

Andrzej Przybyło Mamy wysokie wskaźniki płynności, bezpieczne, zdywersyfikowane zadłużenie i skutecznie zarządzamy cyklem konwersji gotówki. Także w kolejnych okresach będziemy wykorzystywać możliwości rynkowe, aby w maksymalnym stopniu spełniać oczekiwania naszych partnerów handlowych.

 

CRN Spróbujmy jednak trochę poobstawiać. Co może zmienić wejście dużego zachodniego gracza?

Andrzej Przybyło Historycznie pojawienie się nowej konkurencji powodowało raczej zmniejszenie udziału w rynku dystrybucji po stronie mniejszych graczy na korzyść tych dużych, w tym nas. Zauważmy przy tym, że bariery wejścia na polski rynek są już bardzo znaczące. I nie chodzi tu tylko o kapitał. Weźmy pod uwagę chociażby budowane przez 25 lat relacje biznesowe. Do tego dochodzi sieć partnerów handlowych. AB w Polsce, Czechach oraz na Słowacji współpracuje już z 16 tysiącami resellerów.