CRN Ile osób w związku z fuzją odeszło z polskiego oddziału Tech Data. Nie licząc zarządu…

Mariusz Ziółkowski W każdym kraju proces integracji przebiega w inny sposób i jest uzależniony od innych czynników, ale na szczęście w Polsce oferty Tech Data i Technology Solutions nie pokrywały się ze sobą. Dzięki temu mogliśmy połączyć nasze zespoły. W tym kontekście naszym głównym wyzwaniem było możliwie płynnie, bezboleśnie zintegrować ponad 60 pracowników Technology Solutions z dotychczasowym zespołem Tech Data. Z organizacyjnego punktu widzenia ten projekt zakończył się sukcesem.

 

CRN Bob Dutkovsky, CEO Tech Daty, powiedział w niedawnej rozmowie z amerykańską redakcją CRN, że połączenie obu firm to „kilkuletnia podróż”. W Polsce też?

Mariusz Ziółkowski Proces integracji to szalenie skomplikowany i zaawansowany projekt, mający wiele warstw. Począwszy od warstwy organizacyjnej, poprzez ujednolicenie modelu działania spółek w Polsce, aspekty prawne, a skończywszy na integracji systemowej oraz komunikacyjnej. Nie jestem w stanie określić, na dziś, jak długo ten proces będzie jeszcze trwał. Naszym priorytetem jest funkcjonowanie na polskim rynku jako jedna firma, zintegrowana i mogąca sprostać ogromowi pojawiających się tutaj wyzwań biznesowo-technologicznych.

 

CRN To faktycznie wyzwanie, skoro obie firmy mają działać jako jedna organizacja sprzedażowa…

Mariusz Ziółkowski Wszyscy – zarówno zarząd, jak i zespoły sprzedażowe – mamy świadomość, że musimy to „udźwignąć” do czasu fizycznego i prawnego połączenia. Na szczęście w obu łączących się zespołach tkwią właściwie niezmierzone pokłady energii i dobra wola. Mamy jasny cel i wizję tego, co chcemy osiągnąć, a także nie mamy wątpliwości, z kim chcemy to osiągnąć.

 

CRN Co w takim razie uznał pan za swoje priorytety po objęciu sterów Tech Daty w Polsce? Wymieńmy trzy kluczowe kwestie.

Mariusz Ziółkowski Po pierwsze wzmocnienie relacji z producentami współpracującymi z obiema spółkami oraz odbudowanie relacji z producentami z obszaru wolumenowego, czym zajęliśmy się natychmiast. Druga kwestia to zwiększenie liczby partnerów i skuteczne dotarcie do rynków, które w przeszłości, kiedy działaliśmy jako odrębne podmioty, były dla nas niedostępne. No i wreszcie eliminacja niskomarżowych produktów z oferty oraz selektywne podejście do projektów z naciskiem na transparentność prowadzonego przez nas biznesu.