CRN Brzmi dobrze i sądzę, że to może się udać, ale wciąż pozostają wątpliwości dotyczące tego, czy i jakie korzyści odnosi broadliner, który nie tylko przejmuje VAD-a, ale też łączy się z nim. To dość ryzykowne, jeśli wziąć pod uwagę dwa tak bardzo różne od siebie modele biznesowe.

Mariusz Ziółkowski To prawda, ale połączenie obu tych modeli w ramach jednej firmy jest jak najbardziej możliwe. Przy czym my nie tylko łączymy sprzedaż wolumenową i projektową, ale idziemy w kierunku oferty one-stop-shop. Ponadto dysponujemy wiedzą i już zdobytym doświadczeniem w zakresie takich technologii, które dopiero od niedawna pojawiają się na rynku. Dlatego śmiało możemy siebie nazywać dystrybutorem przyszłości.

 

CRN O jakich technologiach mowa?

Mariusz Ziółkowski Mam na myśli Internet of Things, Big Data, chmurę, zaawansowaną analitykę i inne. Chcemy być w tym zakresie doradcą naszych partnerów i razem z nimi identyfikować potrzeby biznesowe oraz pozyskiwać klientów.

 

CRN Nie podważając waszego know-how, zejdźmy nieco na ziemię. Tech Data na rynku amerykańskim obsługuje dziennie około 50 tysięcy transakcji. Z kolei Technology Solutions jedynie około 1 tysiąca. Samo to obrazuje, że obie organizacje działają w zupełnie innym rytmie. Jak to wykorzystać?

Mariusz Ziółkowski W takim „związku” Tech Data zyskuje dostęp do know-how i biznesu o wyższej rentowności, niż ma to miejsce w dystrybucji wolumenowej, natomiast Technology Solutions – stabilność finansową niezależnie od tego, że na przykład określone projekty trwają dłużej, niżby się chciało, ewentualnie nie dochodzą do skutku.

 

CRN Dlaczego w takim razie ABC Data po przejęciu S4E dała tej spółce autonomię, twierdząc, że model VAD nie może być rozwijany przez broadlinera? Kto ma rację?

Mariusz Ziółkowski W przypadku połączenia Tech Daty oraz Technology Solutions kierownictwo regionalne zdecydowało powierzyć poprowadzenie obu spółek oraz procesu integracji mojej osobie, a więc specjaliście od VAD. Moim celem jest zbalansowanie i jasna strategia rozwoju, zarówno dla części Advanced Solutions, End Point Solutions, jak też Computer Components, Datech oraz Mobile. Dzięki fuzji Tech Data stała się, pod względem oferty, unikalnym dystrybutorem na polskim rynku. Nie było i nie ma na dziś drugiej takiej firmy w Polsce. I to jest nasz niesamowity potencjał.

 

CRN Na czym właściwie polega ta wyjątkowość?

Mariusz Ziółkowski Przede wszystkim na szerokości oferty, począwszy od prostych komponentów, a skończywszy na rozwiązaniach przeznaczonych do dużych data center. Przy czym ta różnorodność produktów, z których wszystkie pochodzą od renomowanych producentów, jest uzupełniona centrum edukacyjnym, naszą własną platformą chmurową, ogromnym i różnorodnym zapleczem technologicznym, wyjątkową dla naszej branży stabilnością finansową, a także – co bardzo ważne – procedurami chroniącymi nie tylko nas, ale przede wszystkim naszych partnerów. Jesteśmy firmą, która jest świadoma swoich działań i szanuje etykę biznesową. Zawsze tak było, jest i będzie.

 

CRN Co się stało, w pana ocenie, z pozycją Tech Daty, która kiedyś była w pierwszej trójce na polskim rynku? Teraz to jedynie wspomnienie.

Mariusz Ziółkowski Proszę pamiętać, że w ostatnich latach na polskim rynku IT miał miejsce ryzykowny „wyścig na przychody”. Natomiast Tech Data – zarówno wówczas, jak i teraz – wychodzi z założenia, że nie musi brać udziału w każdym dostępnym na rynku projekcie. Zwłaszcza jeżeli jest on ryzykowny z fiskalnego punktu widzenia. Dlatego aktywnie działamy tylko w tych obszarach, za które możemy ręczyć jako w pełni zaufany dostawca. Na dłuższą metę takie podejście jest
bardzo racjonalne, nie tylko z punktu widzenia samej Tech Daty, ale także naszych partnerów. Spokojny sen jest w biznesie bezcenny…