CRN „Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw” to hasło, które szczególnie wybija się w przekazach Xerox. Wątek samego druku wyraźnie zszedł na dalszy plan…

Rafał Szczap To hasło wybija się, ponieważ Xerox na cyfrowej transformacji już zarabia, podczas gdy inni o niej mówią. Digitalizujemy procesy biznesowe lub backoffice’owe w firmach. Mówiąc w uproszczeniu, zamieniamy cały papier na „cyfrę” albo wprowadzamy takie elementy związane i z drukiem, i z cyfryzacją, które przekładają się na znaczne uproszczenie procesów u klienta.

 

CRN Czy na polskim rynku przedsiębiorcy chcą sami z siebie rozmawiać o cyfrowej transformacji, czy ciągle potrzebna jest ich edukacja?

Rafał Szczap Rozmawiać chcą, choć większość ma problem z przetłumaczeniem swoich potrzeb na korzyści wynikające z cyfrowej transformacji.

 

CRN To znaczy?

Rafał Szczap Korzyści upatrują jedynie w kontekście obniżenia kosztów. Według mnie to normalne, ponieważ na tym etapie adaptacji technologii związanych z cyfrową transformacją możliwość zaoszczędzenia, np. na bieżących operacjach, stanowi prosty czynnik, który zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Za tym z czasem pójdą bardziej wysublimowane procesy cyfryzacyjne, które będą źródłem przewagi związanej z wartością tego, co dane przedsiębiorstwo proponuje.

 

CRN Czego więc będą poszukiwały polskie przedsiębiorstwa, kiedy przestaną się skupiać tylko na obniżaniu kosztów?

Rafał Szczap Platform, które będą pokrywały jak najwięcej obszarów biznesowych związanych z zarządzaniem danymi. Przestaną im wystarczać już tylko silosowe systemy data management.