CRN W niedawnej rozmowie z CRN Polska Joseph Reger, Chief Technology Officer Fujitsu, powiedział, że cloud computing na różne sposoby eliminuje z rynku pośredników, czyli integratorów i resellerów. Czy to oznacza, że liczba waszych partnerów zmaleje?

Mirosław Tarasiewicz Zmiany technologiczne związane z chmurą będą miały raczej wpływ na jakość pracy naszych partnerów, nie zaś na ich liczbę. Świadczy o tym dotychczasowa historia polskiego rynku IT. Proszę zauważyć, że takich rewolucji jak cloud computing było już kilka…

 

CRN Na przykład jakie?

Mirosław Tarasiewicz Chociażby wejście do Polski sklepów wielkopowierzchniowych. Spowodowało to upadek części lokalnych firm, ale na ich miejsce pojawiły się nowe, które w swoich niszach świetnie radzą sobie do dzisiaj. Każdy przełom na rynku pociągał za sobą przetasowania w kanale partnerskim, ale nie miał większego wpływu na liczbę podmiotów. Podobnie będzie z cloud computingiem. Oczywiście pewna grupa klasycznych resellerów nie weźmie udziału w rozwoju tego trendu, ale niektórzy przekwalifikują się i będą korzystać z nowych możliwości zarobku.

 

CRN Chmura wpłynie zatem na jakość pracy resellerów i integratorów?

Mirosław Tarasiewicz To oczywiste. Cloud computing wymaga dużej wiedzy, o którą resellerzy powinni zabiegać.

 

CRN Czy macie w ofercie szkolenia związane z cloud computingiem?

Mirosław Tarasiewicz Specjalnych warsztatów jeszcze nie proponujemy, ale planujemy wprowadzenie tego typu usługi.

 

CRN Wielu naszych czytelników twierdzi, że cloud computing to hasło marketingowe, które w polskich realiach bardzo trudno przekuć na konkretne zamówienia. Mówią nam, że oferta chmury nie jest dostosowana do potrzeb małych firm, a urzędy nie chcą nawet słyszeć o cloudzie, ze względu na brak w umowach klauzul wymaganych w polskich przepisach. Jak to skomentować?

Mirosław Tarasiewicz Cloud computing to nieuchronny trend, z którym należy się pogodzić. Przy czym z pewnością nie będzie tak, że 100 proc. polskich przedsiębiorstw przeniesie swoją infrastrukturę do chmury. Chociażby ze względu na uwarunkowania prawne. Trzeba jednak iść z duchem czasu, bo cloud nie jest chwilową modą czy faktem medialnym. Warto więc myśleć o tym, jak się włączyć w ów trend.