CRN Czy rację mają ci, którzy postrzegają Commvaulta jako dostawcę złożonego i drogiego rozwiązania tylko dla dużych klientów?

Ryszard Regucki To nie tak. Oprogramowanie Commvault to zaawansowana technicznie platforma, która daje klientom pełne spektrum możliwości w zakresie zabezpieczania danych, zarządzania nimi, udostępniania ich oraz wykorzystania w analityce. Nie jest jednym produktem z pojedynczą i kosztowną licencją, ale rozwiązaniem, które może być dostosowywane do konkretnych potrzeb klientów. Jest dostępne w formie wyspecjalizowanych pakietów przeznaczonych między innymi do zabezpieczania ściśle określonych obszarów, jak chociażby maszyny wirtualne. Klienci mają więc do wyboru różnego
typu licencje na rozwiązanie niezależne od warstwy sprzę-
towej i wirtualizacyjnej. Jego podstawą zawsze jest jednak Commvault Data Platform…

 

CRN …wcześniej oferowane pod nazwą Commvault Simpana. Skąd ta zmiana?

Ryszard Regucki Z jedenastym wydaniem naszego oprogramowania chcemy zaakcentować to, że po zasadniczych zmianach w architekturze powinno być ono postrzegane nie tylko jako rozwiązanie do backupu i archiwizacji, ale jako wszechstronna platforma do zarządzania danymi.

 

CRN Sprzedajecie wyłącznie za pośrednictwem partnerów, dzięki którym w 2015 r. zanotowaliście prawie dwukrotny wzrost sprzedaży. Poza tym pozyskaliście kilkudziesięciu nowych klientów. Z jakich branż się wywodzą?

Ryszard Regucki Z każdej. Realizowaliśmy w 2015 r. projekty dla telekomunikacji, sektora finansowego, przemysłu i administracji publicznej. Duże nadzieje wiążemy z rozwojem chmury, współpracą z service providerami oraz projektami związanymi z sektorem medycznym, bo mamy rozwiązanie przygotowane dla placówek z tej branży integrujące się ze specyficznymi systemami medycznymi.