Żaden temat w ostatnim czasie nie cieszy się takim zainteresowaniem jak cloud computing. W 2011 r. opublikowaliśmy pierwszy raport poświęcony chmurze obliczeniowej. Polski rynek w proporcjach nie różni się znacząco od bardziej dojrzałych rynków krajów Europy Zachodniej, gdzie cloud stanowi ok. 5 proc. wartości całej sprzedaży w branży IT. Oczywiście, jak każdy nowy temat, chmura budzi wiele pytań i kontrowersji. Z przeprowadzonych przez IDC badań wynika, że użytkownicy oczekują przede wszystkim elastyczności w opłatach za zasoby IT, niższych kosztów, szybkiego wdrożenia i zmian w strukturze zatrudnienia.

Ciekawe są różnice między Europą Zachodnią a Środkową. Nasz region zdecydowanie stawia na korzyści związane z efektywnością wykorzystania zasobów IT. Europa Zachodnia częściej podkreśla pozytywny wpływ chmury na zmiany modelu biznesowego, podniesienie innowacyjności i większą elastyczność w wyborze dostawców. Można zaryzykować stwierdzenie, że patrzy nieco dalej i dostrzega szanse, jakie niesie ze sobą wykorzystanie rozwiązań chmurowych w długim okresie.

Za oczekiwaniami idą jednak obawy. Również w tym przypadku można zaobserwować różnice między krajami zachodnimi a państwami w naszej części kontynentu. Oczywiście wszystkich niepokoją kwestie bezpieczeństwa i regulacje prawne wpływające na rozwój modelu cloudowego. Jednak, o ile w opiniach przedstawicieli naszego regionu takie obawy zdecydowanie przeważają, o tyle Europa Zachodnia artykułuje je nieco słabiej. Można wnioskować, że na Zachodzie te problemy zostały już dokładniej omówione i lepiej zrozumiane. Obawy dotyczą zatem w dużo większym stopniu takich zagadnień jak dostępność danych, wydajność systemów oraz integracja nowych rozwiązań z wykorzystywaną infrastrukturą. Widać zatem, że choć w liczbach nie odbiegamy od krajów nieco bardziej zaawansowanych we wdrożeniach chmurowych, nasze myślenie o chmurze pozostaje trochę w tyle za podejściem krajów lepiej rozwiniętych.

Warto uświadamiać polskim użytkownikom, że choć chmura to niezaprzeczalnie dobry sposób na zoptymalizowanie kosztów IT w firmie, należy być bardzo ostrożnym, żeby nie ograniczać jej roli. Biorąc pod uwagę zmieniający się ekosystem ICT, odchodzenie od klasycznej architektury klient-serwer, rosnącą rolę mobilnych urządzeń i gwałtownie zwiększające się zasoby danych, można postawić tezę, że rozwiązania cloudowe dla wielu użytkowników są doskonałym sposobem na znalezienie swego miejsca w dzisiejszej rzeczywistości. Mądre wykorzystanie chmury to szansa na nowe rozwiązania produktowe, lepszą obsługę klienta, sprawniejsze zarządzanie łańcuchem wartości, skrócenie czasu dotarcia do klienta. Spojrzenie na chmurę jak na potencjalne źródło innowacji w przedsiębiorstwie pozwoli zbudować rzeczywistą przewagę konkurencyjną, nie tylko poprawić wskaźniki finansowe.

* Autorka pełni funkcję research managera w dziale IT Services w firmie analitycznej IDC Polska (esloniewska@idc.com).