CRN Gdyby miał Pan wskazać jeden system, który jest najważniejszy dla funkcjonowania firmy, to co by to było? 

Rafał M. Gęślicki Kluczową rolę odgrywa system ERP. Bez niego firma nie może sprawnie funkcjonować. Na przykład do produkcji muszą być stale dostarczane surowce. Znajdują się one w różnych miejscach, w różnych magazynach. Bez wsparcia systemu informatycznego trudno by je było odnaleźć. To samo dotyczy wydawania gotowych towarów z magazynu. Nieterminowość czy błędy w kompletowaniu dostawy mogą skutkować konkretnymi stratami w postaci wysokich kar. Źle wydrukowane dokumenty mogą spowodować problemy z odprawą celną, co też
może powodować opóźnienia w dostawie. Działanie systemu ERP ma więc ścisły związek z realiami biznesowymi firmy.

W skład grupy kapitałowej wchodzi kilka spółek. Czy wszystkie są obsługiwane przez Wasz dział IT?

Tak, grupa składa się z firm zajmujących się: produkcją, dystrybucją, marketingiem, uruchamiana jest spółka do sprzedaży na rynek e-commerce, do tego jest fabryka opakowań. Zapewniamy obsługę informatyczną dla każdej z nich. 

Na jakich rynkach działa Eveline Cosmetics?

Znaczącą część stanowią przychody z eksportu. Na przykład pod względem wolumenu sprzedaży jesteśmy trzecią co do wielkości firmą kosmetyczną na rynku rosyjskim. Jesteśmy także obecni na rynkach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zdobywamy też coraz silniejszą pozycję na polskim rynku.

W jaki sposób odbywa się produkcja na tak wiele różnych rynków?

Do różnych odbiorców są kierowane różne produkty. Produkujemy dużą liczbę bardzo spersonalizowanych serii z myślą o konkretnych grupach klientów na konkretnych rynkach. W związku z tym oferujemy np. wiele różnych wersji tego samego produktu. Nasza firma charakteryzuje się ogólnie elastycznym podejściem do potrzeb klienta, dynamicznie reaguje na to, co się dzieje na rynku. Gdy coś, powiedzmy, staje się modne, to jest produkowane i dostarczane do sklepów. To duże wyzwanie, bo trzeba do poszczególnych wersji wyrobów dostosować nie tylko składniki. Ważne są też wzornictwo, opakowanie, wygląd. Na każdym rynku klienci lubią co innego. 

Kto decyduje o wprowadzaniu nowych produktów na rynek?

Cały proces zaczyna się od pracy działu marketingu, który na podstawie badań rynku określa, na jaki produkt będzie zapotrzebowanie, a także w jaki sposób powinien on zostać opakowany. Opakowanie jest bardzo ważne, do każdego produktu czy serii jest inne. Zanim trafi na rynek, trzeba je poddać odpowiednim testom, sprawdzić popularność wzoru w danym regionie itd. Zespół zajmujący się technologią sprawdza z kolei, jak kosmetyk ma działać, jakie składniki są potrzebne do jego wyprodukowania, jak ma przebiegać proces produkcyjny itp.