CRN Senetic jest traktowany przez wielu resellerów jako ich konkurent. Tymczasem wasze przychody z dystrybucji stanowią około 70 proc. sprzedaży ogółem. Z tego, co wiem, docelowo mają wynosić 100 proc…

Marcin Białożyt Owszem, wciąż prowadzimy sprzedaż użytkownikom końcowym, ale od samego początku stanowiła ona zdecydowaną mniejszość w naszych przychodach. Nasza strategia rozwoju na lata 2013 – 14 zakłada koncentrację wyłącznie na współpracy z kanałem partnerskim. W tym celu od pewnego czasu systematycznie wychodzimy z rynku detalicznego. Zdecydowanie nastawiamy się na długofalową współpracę z resellerami jako ich dostawca.

 

CRN Czy dotyczy to również przetargów, do których przystępujecie jako Senetic?

Marcin Białożyt Od początku 2013 r. rezygnujemy z bezpośredniego udziału w przetargach. Będziemy w tym segmencie rynku obecni, ale tylko w partnerstwie z resellerami. Nie chcemy z nimi konkurować, ale pomagać im wygrywać i realizować kolejne postępowania.

 

CRN Czy w związku z nową strategią planujecie opracowanie programu partnerskiego?

Marcin Białożyt Nie planujemy wprowadzenia typowego programu partnerskiego, gdyż naszą mocną stroną nie są wycieczki czy nagrody dla partnerów, ale najlepsze ceny, dostępność i szybkość działania. Natomiast w zeszłym roku został wydzielony dział obsługi partnerów strategicznych, który udziela resellerom indywidualnego wsparcia sprzedażowego i technicznego.

 

CRN Sądzi pan, że klasyczne programy partnerskie nie spełniają swojej roli?

Marcin Białożyt Rozumiem działania innych dystrybutorów i uważam, że mają sens. Jednak wycieczki czy nagrody to koszt, który musi się przełożyć na ostateczną cenę produktu. Z tego powodu nie wpisują się w naszą strategię.