CRN Dlaczego w Polsce, nawet w największych przedsiębiorstwach, nadal popularną platformą serwerową  jest x86?

Maciej Gruczyński W większości przypadków o wyborze platformy x86 decyduje niski koszt zakupu sprzętu. Wielokrotnie klienci przyznają przy tym, że wybierając serwery x86, godzą się na pewne kompromisy w zakresie niezawodności, efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, kosztów zarządzania, implikacji licencyjnych itd. Zazwyczaj także nie przeprowadzają analizy TCO, czyli łącznego kosztu utrzymania platformy w okresie od 3 do 5 lat.

 

CRN Jakimi argumentami posługuje się IBM, żeby zwiększyć sprzedaż własnych rozwiązań i zdobyć część rynku serwerów x86 w Polsce?

Maciej Gruczyński IBM Power Systems to realna alternatywa dla platformy x86. Oferuje wszystkie jej zalety, ale jednocześnie nie zmusza do akceptacji wspomnianych już wyrzeczeń. Klienci doceniają przede wszystkim znacznie wyższą niż w najnowszych procesorach x86 wydajność na jeden rdzeń. Bardzo ważne są też przepustowość, liniowa skalowalność, stabilność przy dużych obciążeniach czy oszczędności na licencjach. Kolejna kwestia to dostępność zaawansowanych rozwiązań HA i DR, odporność na ataki i wirusy, wirtualizacja realizowana sprzętowo, niewprowadzająca narzutów wydajnościowych. I wreszcie swoboda wyboru systemu operacyjnego i narzędzi do zarządzania. Wraz z wprowadzeniem serwerów z procesorami POWER8 także cena przestała być głównym kryterium skłaniającym do wyboru technologii x86.

 

CRN Co dalej z rozwojem procesorów POWER? Od pewnego czasu mówi się o możliwości rezygnacji z krzemu  jako podstawy technologii wytwarzania dla układu obliczeniowego…

Maciej Gruczyński Procesory POWER8 zostały zaprezentowane w serwerach, początkowo w maszynach jedno- i dwugniazdowych, dosłownie parę tygodni temu. Wkrótce można spodziewać się odświeżenia pełnej linii serwerowej, a więc także maszyn klasy midrange oraz high-end. Z technologią POWER wiążemy swoją przyszłość i to w niej upatrujemy źródła naszej przewagi konkurencyjnej. Natomiast są już w toku prace badawcze nad następną generacją procesorów, ale z oczywistych względów za wcześnie jest mówić o konkretnych terminach czy właściwościach nowych produktów. Jednym z obszarów badawczych jest zastosowanie nowych materiałów półprzewodnikowych czy wręcz całkowicie nowych koncepcji budowy maszyn obliczeniowych, które – jeśli zostaną zrealizowane – mogą diametralnie zmienić sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane.