CRN PGE Narodowy jest miejscem szczególnym. Oferuje wiele możliwości i rozwiązań, które nie są dostępne w innych obiektach, jak chociażby wielkość areny i widowni, która pozwala na organizację imprez z udziałem ponad 50 tys. uczestników. Ponadto wynajmuje powierzchnie biurowe, a do tego dochodzą stałe powierzchnie biznesowe, gdzie odbywają się konferencje czy targi. Jak to wpływa na funkcjonowanie działu IT? Jakie są najważniejsze zadania dotyczące zarządzania informatyką w takim miejscu?

Michał Błażewicz Wyzwania i priorytety w obszarze IT na PGE Narodowym nie różnią się znacząco od tychże w większości średnich, dojrzałych podmiotów działających na rynku. Do priorytetów należą: jakość usług, bezpieczeństwo, niezawodność, prosta obsługa i automatyzacja. To, co nas wyróżnia, to mnogość i różnorodność wykorzystywanych systemów informatycznych. Jest ich ponad 30.

Jakie to są systemy?

Trzeba podkreślić, że nasz dział IT zajmuje się nie tylko systemami informatycznymi, lecz także systemami audio-wideo (AV). Te dwa obszary przenikają się i często trudno wskazać granice między nimi. Osiem lat temu nowy stadion został wyposażony w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, co w znacznym stopniu ułatwia świadczenie usług IT dla klientów. Aby utrzymać ją w niepogorszonym stanie, konieczna jest jednak stała wymiana niektórych elementów zgodnie z cyklem życia produktów.

Które systemy informatyczne mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania PGE Narodowego i będącej jego operatorem spółki PL.2012+? Jak jest skonstruowane środowisko IT i infrastruktura służące do obsługi stadionu i odbywających się na nim imprez oraz wspierające codzienne funkcjonowanie obiektu?

Analiza ryzyka wykazała, że krytyczne systemy to sieć komputerowa i serwery w centrum przetwarzania danych. Od sprawnego działania sieci i serwerów zależą dziesiątki innych systemów informatycznych, a także możliwość pracy i funkcjonowania obiektu. Mamy własną infrastrukturę serwerową i w zasadzie nie korzystamy z tej na zewnątrz. Wyjątek stanowi hosting strony WWW, notabene zarządzanej w 100 proc. przez dział komunikacji i promocji, a także usługa poczty elektronicznej dla pracowników. Większość systemów jest ważnych dla codziennego funkcjonowania stadionu i spółki – ciężko byłoby sobie wyobrazić pozbawienie się pełnej kontroli nad nimi. Na uwagę zasługuje m.in. system monitorowania sieci i systemów. Jest to oprogramowanie darmowe, ale znakomicie radzi sobie z monitorowaniem dostępności i procesów paru tysięcy urządzeń oraz usług.

W czym najbardziej przejawia się na co dzień specyfika wyzwań w zarządzaniu ICT na PGE Narodowym?

Specyficzna dla naszej działalności jest nie tylko wspomniana mnogość i różnorodność wykorzystywanych systemów. Istotne jest również to, że rozmiar niektórych z nich jest rekordowy w skali Polski, a nawet Europy, jeśli patrzymy z perspektywy jednego obiektu. Poza tym poszczególne systemy różnią się wymaganym poziomem dostępności. Dla części z nich mamy zakontraktowane wsparcie techniczne świadczone przez podmioty specjalizujące się w jednej, konkretnej dziedzinie. Zakres wsparcia również nie jest taki sam dla wszystkich systemów.