CRN Dlaczego chcecie, aby ABC Data była warta miliard złotych?

Ilona Weiss Ten miliard złotych nie jest jakimś mglistym celem, który ma czemuś służyć. To wartość obliczona z uwzględnieniem wielu elementów: mocnych i słabych stron ABC Daty, trendów rynkowych, znajomości sytuacji na rynkach CEE, konkretnych parametrów finansowych i biznesowych. Zapewniam, że nie mówimy o strategii „Power Pointa”, lecz bardzo obszernym i całościowym projekcie strategicznym, który powstawał przez blisko osiem miesięcy.

 

CRN Czy wysoka wycena nie będzie przeszkodą, gdyby ktoś z dużych graczy chciał w przyszłości kupić ABC Datę? Marże w dystrybucji są niskie, a im więcej trzeba wydać na firmę, tym dłużej inwestycja się zwraca.

Maciej Kowalski Nasza strategia zakłada dalszy rozwój broadline’u, ale dla wyceny ta działalność będzie miała relatywnie małe znaczenie. Chcemy bowiem więcej niż dotąd inwestować w dystrybucję z wartością dodaną oraz usługi e-commerce, czyli w segmenty generujące wyższą marżę niż bardziej tradycyjny broadline. Polski rynek szybko rośnie w obu tych sektorach. I to w znacznej mierze ma perspektywicznie budować naszą wartość.

Ilona Weiss ABC Data w ciągu minionych 25 lat doskonale rozwinęła takie podstawowe modele dystrybucji jak fulfillment i broadline. Teraz, budując wartość spółki, chcemy dodać do nich VAD, który cechują kilka razy wyższe marże niż w przypadku wyżej wymienionych modeli biznesowych.

 

CRN Nie zapominajmy, że działalność skoncentrowana na VAD kosztuje więcej…

Maciej Kowalski Jeżeli weźmiemy pod uwagę kontrybucję poszczególnych modeli dystrybucyjnych do wyniku EBITDA i wynikające pośrednio z tego mnożniki wyceny (EV/EBITDA), to w przypadku broadline’u możemy liczyć na jednocyfrowy mnożnik (i marże), za to VAD daje gwarancję wysokiego jednocyfrowego albo nawet dwucyfrowego mnożnika EV/EBITDA. W segmencie e-commerce wygląda to różnie, czasem wręcz spektakularnie, czego przykładem jest Amazon, w przypadku którego ten mnożnik jest na poziomie 40x. Oczywiście my nie spodziewamy się takich wycen w naszym planowaniu. Przewidujemy jednak, że w przypadku VAD oraz e-commerce uda nam się uzyskać duży zwrot z inwestycji.