CRN Czy przejście z funkcji CEO na pozycję Executive Chairman to pierwszy krok do emerytury?

Robert Dutkowsky Nie wiem, czy emerytura to właściwe słowo. Jako Executive Chairman pozostaję pracownikiem Tech Daty. To raczej coś w rodzaju pomostu pomiędzy zatrudnieniem a emeryturą. Tak bym to nazwał. Natomiast istotne jest, że Rich przejmuje pełną kontrolę nad codziennym zarządzaniem firmą, a moją rolą będzie wspieranie go radą i wiedzą, którą zdobyłem podczas wielu lat kierowania Tech Datą. Będę też do dyspozycji w przypadku projektów, do których Rich mnie włączy, jeśli uzna, że będę przydatny ze strategicznego punktu widzenia czy jakiegokolwiek innego.

 

CRN Czyli o odpoczynku nie ma mowy…

Robert Dutkowsky Raczej o sytuacji, w której radykalnie spadła ilość obowiązków. I jest mi z tym dobrze. Co jednak ważniejsze, mamy wspaniałą osobę, Richa, który przygotowywał się do nowej roli przez ponad 30 lat pracy w branży i jest gotowy do poprowadzenia firmy w stronę, w którą powinna zmierzać. To menedżer, który cieszy się dużym zaufaniem ze strony naszych klientów, producentów i pracowników, a także udziałowców.

 

CRN Jak bardzo zmieniła się Tech Data od 2006 roku, kiedy stanął pan na czele tej firmy?

Robert Dutkowsky O mój Boże! W 2006 roku Tech Data zajmowała się „przesuwaniem pudełek”. Byliśmy naprawdę dobrzy w ramach ekosystemu PC, w pozyskiwaniu produktów, pakowaniu ich i wysyłaniu na rynek zgodnie z zapotrzebowaniem. W ciągu tych minionych 12 lat staliśmy się natomiast istotnym graczem w całym ekosystemie IT. Dzisiaj Tech Data obsługuje klientów w szerokim zakresie technologicznym, począwszy od wyposażenia domu, po centra danych i wszystko, co jest pomiędzy. W każdym z tych obszarów dysponujemy głęboką wiedzą o produktach i usługach, oprogramowaniu i rozwiązaniach, o których w 2006 roku nawet nie myśleliśmy.

 

CRN Przykładowo?

Robert Dutkowsky Wartość naszego biznesu chmurowego przekroczyła już poziom miliarda dolarów. Tymczasem w 2006 roku chmura nie grała żadnej roli w biznesie. Podobnie jak wirtualizacja, którą się wówczas nie zajmowaliśmy. Teraz to ogromny kawałek biznesu w kontekście centrów danych. Dwanaście lat temu infrastruktury konwergentnej i hiperkonwergentnej nie postrzegano jako istotnej dla środowiska IT. Teraz to technologie krytyczne, podobnie jak sieci definiowane programowo. Wtedy świat IT był „napędzany” przez sprzęt, a nie oprogramowanie, jak ma to miejsce dzisiaj. Udało nam się dostosować do działania w każdym z tych obszarów. Staliśmy się tym samym zupełnie inną firmą.

 

CRN Jak zmieniła się rola dystrybucji w ostatnich kilkunastu latach?

Robert Dutkowsky W 2006 roku to był świat pudełek i produktów, a więc rzeczy namacalnych. Teraz działamy w świecie fizycznym i wirtualnym, zbudowanym na usługach i oprogramowaniu, w którym obowiązują nowe metody dostarczania produktów i nowe modele biznesowe. Dystrybutorzy musieli się do tego przystosować. Nam udało się to bardzo dobrze, ale możemy to robić jeszcze lepiej. To jeden z powodów, dla których Rich to idealny kandydat do roli nowego CEO. Ma bowiem doświadczenie nie tylko w obsłudze tradycyjnego, sprzętowego kanału sprzedaży, ale także w świecie usług i działaniach z wartością dodaną.