Uczestnicy spotkania: Piotr Fabiański, prezes zarządu, Infonet Projekt, Mateusz Majewski, SAM Engagement Manager, Microsoft, Bartosz Niepsuj, wiceprezes zarządu, Compendium Centrum Edukacyjne, Marek Sokołowski, konsultant w dziale współpracy z partnerami, Oracle

 

Usługi IT – jutro, czy już dziś?

CRN Można odnieść wrażenie, że w Polsce rynek usług związanych z IT dopiero raczkuje. Dla ogromnej rzeszy klientów wciąż ważne jest, żeby „mieć” narzędzia potrzebne do prowadzenia biznesu. Sam dostęp do nich to często za mało. Czy rzeczywiście trudno przekonywać klientów, aby zapłacili za coś, co nie ma materialnej postaci?

Mateusz Majewski, Microsoft W Polsce model usługowy przyjmuje się coraz lepiej. W sektorze publicznym oraz w większych przedsiębiorstwach powstają różnego typu centra usług wspólnych. Charakterystyczną dla nich cechą jest precyzyjne rozliczanie użytkowników za rzeczywiste wykorzystanie udostępnianych zasobów. Powstaje swego rodzaju konkurencja, bo dział biznesowy, jeżeli pozwolą mu na to firmowe regulacje, może zrezygnować z nabycia usługi w takim centrum i kupić ją „na zewnątrz”. Ale wciąż jest wiele do zrobienia w kwestii edukacji rynku czy chociażby ujednolicenia nazewnictwa, aby wszyscy rozumieli model usługowy. Natomiast w przyszłości rynek IT z pewnością będzie oparty na usługach, bo zwykłe dostarczanie i wdrażanie sprzętu oraz oprogramowania nie jest już wystarczające.

Marek Sokołowski, Oracle Pewne elementy tego, co dziś nazywamy chmurą, towarzyszą nam od 15–20 lat. Wtedy jednak nie zawsze była możliwa realizacja modeli biznesowych, które stają się popularne dziś. Przykładem jest chmura publiczna, w przypadku której użytkownika kompletnie nie interesuje lokalizacja świadczenia usługi. Zależy mu przede wszystkim na wygodzie, elastyczności i korzystnych warunkach finansowych. Jeszcze niedawno bardzo trudne było stworzenie precyzyjnej prognozy finansowej dotyczącej wykorzystania zasobów IT, szczególnie w bardziej skomplikowanym środowisku, na bazie której firmy mogły zaplanować swój budżet. Dzisiaj jesteśmy w stanie dokładnie te koszty obliczyć, dzięki czemu rynek usług IT nabiera rumieńców. Dlatego też widzimy szczególnie duże zainteresowanie ze strony użytkowników komercyjnych. W sektorze publicznym jest trochę gorzej, bo tam wdrażanie nowoczesnych koncepcji biznesowych z zasady trwa nieco dłużej.