CRN Tax Care jest ogólnopolskim biurem rachunkowo-księgowym. Co ma decydujący wpływ na kierunki rozwoju infrastruktury IT w takim biznesie?

Anna Moskwiak-Karaszewska Działamy niejako na dwa fronty. Pracujemy na rzecz użytkowników wewnętrznych, głównie księgowych obsługujących klientów, jak również wspieramy samych usługobiorców. Rozwijamy i utrzymujemy aplikacje dla przedsiębiorców korzystających z usług naszej firmy. Każdy kontrahent dostaje od nas gotową aplikację w postaci webowej. Trzymamy swoisty parasol ochronny nad naszymi klientami. Mówimy im: nie musisz się zaznajamiać z ofertą rozwiązań informatycznych, nie musisz śledzić rozwoju technologii, nie musisz myśleć, gdzie znajdują się twoje dane i jak powinieneś je zabezpieczyć. My robimy to za ciebie i dajemy ci gotowe rozwiązanie, z którego wygodnie i bezpiecznie możesz korzystać przez Internet.

 

CRN Jakie firmy są waszymi klientami?

Anna Moskwiak-Karaszewska Cały przekrój. Od mikro i małych firm po duże przedsiębiorstwa. Nasze IT, siłą rzeczy, musi być przygotowane do obsługi różnych, zmieniających się grup odbiorców i ich potrzeb.

 

CRN Co to oznacza w praktyce dla działu, którym pani kieruje?

Anna Moskwiak-Karaszewska To praca cały czas w ruchu. Jesteśmy ukierunkowani na ciągły rozwój. Stale poszukujemy najlepszych w danej sytuacji rozwiązań dla klientów i obsługujących ich księgowych w naszej firmie. W branży rachunkowej nie ma stabilizacji. Mamy do czynienia z ciągłymi zmianami przepisów. Musimy więc stale dostosowywać do nich nasze systemy informatyczne, ciągle inwestować w nowe rozwiązania, szukać potrzebnych w danej chwili specjalistów. Z drugiej strony musimy też dostosowywać funkcjonowanie IT do potrzeb zgłaszanych przez samych klientów.

 

CRN Z jak dużymi wyzwaniami dla IT wiążą się wprowadzane regulacje prawne?

Anna Moskwiak-Karaszewska Weźmy na przykład obowiązek składania przez firmy jednolitego pliku kontrolnego. Ma on sztywną, ustaloną przez ustawodawcę strukturę. Wymagało to dostosowania zastanych, stosowanych już wcześniej rozwiązań do narzuconych ustawowo wymogów. Wcześniej każdy robił systemy według własnych założeń i pomysłów. Teraz trzeba dostosować ich funkcjonowanie do wymaganej w JPK struktury danych. Tego typu modyfikacje robimy często we współpracy z Ministerstwem Finansów. Zgłaszamy pytania, wątpliwości, dostajemy odpowiedzi. Przedstawiamy też własne wnioski, propozycje oraz pomysły. Mamy tutaj do czynienia z dwustronną komunikacją.