Zamiast jednak żyć z syndromem oszusta lub odczuwać zmęczenie całodziennym udawaniem kogoś innego, możesz jako lider zbudować autentyczną pewność siebie. W jaki sposób? Celowo dążąc do pielęgnowania na co dzień różnorodnych aspektów własnego głosu lidera. Ostatecznie należy pielęgnować na tyle dużo aspektów własnego przekazu, aby móc reagować w autentyczny, konstruktywny i skuteczny sposób bez względu na sytuację lub odbiorców, z jakimi się stykasz. Jakie różne głosy powinniśmy odkryć w sobie i rozwijać z biegiem czasu? Jakie sytuacje uzasadniają zastosowanie każdego z nich?

Głos charakteru

Najpierw zastanów się nad głosem swojego charakteru. To element twojego przekazu, który jest stały i spójny. Odzwierciedla to, kim jesteś, jak chcesz być postrzegany oraz czym kierujesz się w interakcjach z innymi.

Spotykałam się z liderami, którzy prowadząc trudne rozmowy, zebrania lub radząc sobie z różnorodnymi konfliktami, dzielili się przemyśleniami na temat przywództwa. Były to takie myśli jak: „Wątpliwości rozstrzygaj na korzyść drugiej strony”, „Nie bierz krytyki osobiście”, „Koncentruj się na tym, co najlepsze dla firmy” lub „Wypowiadaj się bezpośrednio i z szacunkiem”.

Opieranie się na naszym własnym charakterze sprawi, że nie będziemy zachowywać się jak kameleony, reagujące atakiem lub ucieczką. Nie będziemy też okazywać szacunku innym wyłącznie wtedy, gdy będzie się to wiązać jakimś zyskiem lub korzyścią handlową (będąc nieuprzejmymi wobec osób, które naszym zdaniem prezentują mniejszą wartość). Głos charakteru mówi ostatecznie, kim jesteś i jakimi intencjami oraz motywacjami kierujesz się w tym, co mówisz i robisz.

Głos kontekstu

W miarę jak będziesz obejmować coraz wyższe stanowiska, poszerzy się twoja wizja i perspektywa biznesowa. Będziesz mieć coraz lepszy obraz sytuacji. Twoja praca w coraz większym stopniu będzie polegać na znajdowaniu sposobów wyrażenia i komunikowania tego szerszego obrazu sytuacji innym.

Zbyt często w wyścigu z czasem zagłębiamy się w szczegóły prezentacji, spotkania czy rozmowy, zamiast poświęcić kilka minut na odpowiednie przedstawienie sytuacji i kontekstu. Obszary, w których możesz w większym stopniu podzielić się swoim głosem kontekstu, obejmują:

– dzielenie się z innymi wizją, strategią lub nadchodzącymi zmianami organizacyjnymi,

– prezentacje przed dyrekcją, jasno określające powody wystąpienia oraz własne potrzeby,

– rozpoczęcie spotkania z zespołem i umieszczenie omawianego tematu w szerszym kontekście,

– przejrzyste przedstawienie kryteriów podejmowania decyzji lub jej uzasadnienia.

Głos przejrzystości

W środowisku charakteryzującym się niezwykle intensywną pracą masz okazję bycia głosem przejrzystości. Możesz pomagać zespołowi w skoncentrowaniu się na priorytetach. W sytuacji, kiedy liderzy snują wizje nowych możliwości, głośno je roztrząsają lub podejmują decyzje bez zastanowienia, ryzyko polega na tym, że ich podwładni mogą starać się realizować wszystkie zgłaszane pomysły. Takie zespoły łatwo się rozpraszają, zajmują zbyt wieloma sprawami naraz, brakuje im ukierunkowania, nie potrafią wykonać zadań o największym znaczeniu. Oto kilka sposobów, które umożliwią ci bycie głosem przejrzystości:

– na początku roku spotkaj się z każdym z podwładnych, aby określić priorytety i jasno ustalić, jakie najważniejsze wyniki mają osiągnąć w swoich obszarach; jedna z moich klientek podzieliła się ze mną pytaniem, jakie zadaje poszczególnym członkom swojego zespołu: „Gdybyśmy mieli opublikować to w gazecie, jakie nagłówki chciałbyś ty i twój zespół zobaczyć na pierwszej stronie pod koniec roku?”,

– następnie regularnie spotykaj się z podwładnymi, aby pomóc im w aktualizacji bieżących priorytetów; możesz robić to podczas indywidualnych spotkań lub na forum całego zespołu,

– daj podwładnym prawo do powiedzenia „nie”.