Głos ciekawości

Jako lider masz obowiązek wyznaczania kierunku, dzielenia się informacjami i podejmowania ważnych decyzji. Ale musisz mieć pewność, że nie podchodzisz do każdej sytuacji z poczuciem, że znasz wszystkie odpowiedzi lub że na tobie spoczywa obowiązek doradzania, rozwiązywania problemów lub załatwiania wszystkich spraw wokół ciebie.

W wielu przypadkach bycie głosem ciekawości stanowi lepszy wybór w danej sytuacji. Jak powiedział mi kiedyś jeden z klientów, który zetknął się z oporem ze strony innych: „Choć ufam własnej ocenie biznesowej i instynktom, wiem, że moja organizacja zatrudniła naprawdę łebskich ludzi. Dlatego, jeśli jeden z moich podwładnych lub członków zespołu przedstawia odmienną opinię lub mi się sprzeciwia, nie biorę tego do siebie. Z ciekawością staram się najpierw zrozumieć przyczyny takiego stanowiska, abyśmy mogli następnie wspólnie opracować najlepsze rozwiązanie”.

W niektórych sytuacjach wykorzystanie głosu ciekawości może pomóc tobie oraz twoim współpracownikom w przełamaniu impasu:

– kiedy wykonujesz zadanie charakteryzujące się wpływem na większą liczbę osób w organizacji, znajdziesz lepsze rozwiązanie, wysłuchawszy opinii wszystkich obecnych przed podjęciem ostatecznej decyzji,

– podczas coachingu podwładnego, kiedy zadajesz pytania, aby pokazać nowe możliwości rozwoju, przeanalizować problemy, z którymi ma do czynienia pracownik, lub wesprzeć go w awansie zawodowym,

– kiedy prowadzisz trudną rozmowę, w trakcie której wysłuchanie drugiej strony jest niezwykle istotne dla rozładowania atmosfery, zrozumienia potrzeb i poglądów rozmówcy, a następnie zastanowienia się nad najlepszym wyjściem z sytuacji.

Głos kontaktu

Kiedy poszerza się twój zakres kontroli i wpływu, coraz trudniej może ci być nawiązywać kontakty z szerszym gronem współpracowników, sieciami kontaktów strategicznych oraz zespołami. Często pracują dla nas ludzie znajdujący się o wiele poziomów niżej w organizacji i nawet nie znamy już wszystkich pracowników ze swojego obszaru, choć nadal musimy szukać sposobów utrzymania kontaktu i widzialności. Bycie głosem kontaktu może przyjmować wiele form. Spotkałam się z wieloma osobami, które robiły to w efektywny sposób.

– Doskonal umiejętność opowiadania historii. Opowieści sprawiają, że nasze argumenty są łatwiejsze do zapamiętania i nabierają znaczenia. Mogą ożywić okolicznościowe wystąpienie lub prezentację podczas spotkania wszystkich pracowników i pomóc w zrozumieniu przesłania, które chcesz przekazać, lub sfinalizowaniu dużego kontraktu albo transakcji.

– Okazuj wdzięczność, doceniaj. Nasze zespoły i współpracownicy niejednokrotnie dokładają wszelkich starań, aby zapewnić realizację celów, wysokie przychody oraz zadowolenie klientów. Korzystając z głosu kontaktu, pamiętajmy, aby okazać wdzięczność zespołowi, który pracował w okresie świątecznym nad zamknięciem rozliczenia kwartalnego, oraz aby podziękować koledze, który przedstawił nas ważnej dla nas osobie lub nas rekomendował.

– Poświęć kilka minut na przełamywanie lodów lub nawiązywanie kontaktu na początku rozmowy bądź spotkania. Często chcemy przejść od razu do sedna sprawy, więc rezygnujemy z uprzejmości, które pomagają budować relacje z innymi. Kiedy to możliwe – a szczególnie w relacjach z osobami, które cenią sobie ten rodzaj kontaktu – poświęć kilka chwil, aby zatroszczyć się o wzajemną więź, zanim przejdziesz do omawiania kwestii zawodowych. Gdy nie masz czasu, od razu jasno to powiedz, aby uniknąć nieporozumień. Możesz powiedzieć: „Mam dziś bardzo mało czasu, dlatego byłbym wdzięczny, gdybyśmy mogli od razu przejść do rzeczy”.