CRN Polska Jakie wyniki sprzedaży rozwiązań NAS osiągnęło Synology w Polsce w 2011 r.? Jakich rezultatów spodziewacie się w 2012?

Vic Hsu Polska jest jednym z najbardziej obiecujących rynków na świecie. Należy do grupy państw, w których Synology notuje najszybszy wzrost. W zeszłym roku nasza sprzedaż była w Polsce o ok. 60 proc. większa niż rok wcześniej. Z uwagi na recesję, która dotknęła Europę, nie było to łatwe osiągnięcie. Jednak w roku bieżącym spodziewamy się uzyskać w Polsce wzrost na podobnym poziomie.

 

CRN Polska Na jakim etapie rozwoju jest rynek NAS w Polsce w porównaniu z naszymi zachodnimi sąsiadami?

Vic Hsu Jeśli chodzi o PKB oraz infrastrukturę internetową, Polska nadal musi wiele nadrobić. W związku z tym ma jednak ogromny potencjał w zakresie rozwoju rynku serwerów NAS. Obecnie bardzo dobra jest sprzedaż modeli dla klientów indywidualnych. Z czasem coraz większa liczba użytkowników będzie poznawała nasze rozwiązania, możemy więc przewidywać, że w większym stopniu serwerami NAS zainteresują się także odbiorcy biznesowi, którzy zaczną integrować produkty Synology ze swoją infrastrukturą.

 

CRN Polska Jak obecnie jest zorganizowany kanał dystrybucyjny produktów Synology w Polsce? Czy zamierzacie wprowadzić jakieś zmiany?

Vic Hsu Polski kanał dystrybucyjny Synology jest dobrze zorganizowany. Dzięki udanej współpracy zarówno z dwoma głównymi dystrybutorami – firmą AB oraz EPA Systemy – jak i grupą uznanych resellerów oraz integratorów systemów, Synology notuje w Polsce od 2008 r. dynamiczny rozwój. Doceniamy posiadaną strukturę i wszystkich naszych biznesowych partnerów i na razie nie planujemy żadnych zmian.

 

CRN Polska Czy każdy reseller może oferować serwery Synology? Czego wymagacie od partnerów handlowych i co im proponujecie?

Vic Hsu Serwery NAS to stosunkowo nowa kategoria produktów na polskim rynku. Jesteśmy na etapie edukacji, ponieważ wielu użytkowników nadal nie zna wszystkich zalet tych urządzeń. Synology wymaga od swoich partnerów handlowych dużego profesjonalizmu i wiedzy na temat serwerów NAS. Muszą oni znać wszystkie korzyści wynikające ze stosowania naszych produktów. Oprócz sprzedaży powinni również świadczyć usługi pomocy technicznej oraz zapewniać kompleksowe doradztwo.

Oferujemy wysokiej jakości produkty, kompleksowe rozwiązania oraz najnowocześniejszą technikę. Ponadto takie działania, jak globalne wsparcie techniczne, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także szybka reakcja na wszelkie zapytania, efektywnie wspomagają naszych resellerów w promocji oferowanych przez Synology urządzeń NAS.

 

CRN Polska Jak wzrost cen dysków twardych spowodowany powodzią w Tajlandii wpłynął na segment serwerów NAS?

Vic Hsu Powódź w Tajlandii wpłynęła na całą branżę IT. Serwery NAS nie stanowią tu wyjątku. Według spółki EPA Systemy, naszego polskiego dystrybutora, w grudniu 2011 r. cena dysku twardego o pojemności 2 TB podwoiła się w ciągu kilku tygodni. Wyższe ceny utrzymają się także w pierwszym kwartale bieżącego roku. Oczywiście powstrzymuje to wielu klientów od zakupów. Podkreślę jednak, że dla tych nabywców, którzy muszą stworzyć lub powiększyć przestrzeń na dane, cena dysku twardego nigdy jest przeszkodą. Co więcej, zapotrzebowanie na urządzenia do przechowywania danych wciąż rośnie. Początkowo, jak wspomniałem, odczuliśmy wpływ rosnących cen dysków twardych na sprzedaż naszych urządzeń, jednak teraz obserwujemy systematyczną poprawę, mimo że ceny wciąż nie wracają do poprzedniego poziomu. To dowód, że żyjemy w erze cyfrowej informacji, wobec czego zapotrzebowanie na rozwiązania do przechowywania danych jest coraz większe, a serwery NAS − jako grupa produktów − mają duży potencjał.