CRN Jeszcze niedawno eOpen zachęcało integratorów, także na łamach CRN Polska, do współpracy przy realizacji projektów chmurowych. Co w tym względzie zmienia fuzja z Integrity Solutions?

Artur Kozłowski Nadal będę zachęcał do współpracy, tym razem już z Integrity Partners. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju kooperację przy realizacji projektów. Współpraca między integratorami nie tylko jest możliwa, ale wręcz konieczna. Oczywiście tylko w gronie lojalnych i uczciwych partnerów.

 

CRN A jaki jest stosunek byłego Integrity Solutions do kooperacji z innymi integratorami IT? Z moich rozmów z czytelnikami wynika, że wielu z nich miałoby duże opory, chociażby z obawy o utratę własnego klienta na rzecz podwykonawcy.

Grzegorz Brol Szczerze podziwiam sposób, w jaki eOpen potrafiło zachować się w tego typu sytuacjach. Umieli współpracować w różnych konfiguracjach bez cienia wątpliwości, że ktoś może komuś podebrać klienta czy zachować się w inny niestosowny sposób. W nowej spółce, Integrity Partners, będziemy korzystać z dobrych doświadczeń Artura i jego zespołu. Zresztą sama nazwa naszego wspólnego przedsięwzięcia podkreśla dążenie do partnerstwa opartego na otwartości, szczerości i rzetelności, zarówno w relacji z klientami, jak i innymi firmami IT. Zwłaszcza że infrastruktura informatyczna w przedsiębiorstwach staje się coraz bardziej złożona i nietrudno napotkać obszary, w których nie jest się specjalistą. Dzięki fuzji z eOpen taka sytuacja będzie występowała rzadziej, ale nawet po połączeniu nie mamy wszystkich możliwych kompetencji. Dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z zewnętrznymi podmiotami.