CRN W skład Krajowej Spółki Cukrowej wchodzi siedem cukrowni zlokalizowanych w pięciu województwach oraz zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego. Do tego dochodzi jeszcze kilka innych spółek zależnych, jak fabryka cukierków, zakład przetwórstwa ziemniaczanego oraz kilka jednostek nieprodukcyjnych w różnych województwach. Jak taka struktura firmy wpływa na zarządzanie informatyką?

Arkadiusz Drzewiecki Działamy na wielu różnych płaszczyznach. Zapewniamy wsparcie informatyczne dla managementu i w obszarze back office, obsługujemy systemy ERP używane przez fabryki, utrzymujemy system SFA, który wspiera pracę działu handlowego i marketingu. Przez system MES (Manufacturing Execution System) wspomagamy również realizację
produkcji.

Jak mocno IT wchodzi w sferę rozwiązań produkcyjnych? W jakim stopniu systemy informatyczne są obecnie zintegrowane z automatyką przemysłową, która podlega przecież coraz większej cyfryzacji?

IT i OT (Operational Technology) to na razie dwa osobne światy. Służby utrzymania ruchu odpowiadają za rozwiązania służące do produkcji (OT), a domeną służb informatycznych jest obsługa korporacyjnej części technologii cyfrowych. Kontakt następuje na poziomie serwerów OPC, przez które odbywa się wymiana danych. Dzieje się tak głównie ze względów bezpieczeństwa. Sterowniki PLC używane na liniach produkcyjnych były projektowane przede wszystkim z myślą o ich funkcjonalności, nie zaś bezpieczeństwie. Są bardziej podatne na ataki niż rozwiązania stricte informatyczne. Nikt więc dzisiaj nie podejmie decyzji o pełnej integracji tych dwóch obszarów.

Czy w takiej sytuacji możliwa jest w ogóle realizacja koncepcji Przemysłu 4.0?

To się może odbywać na różne sposoby. Aktualnie dane pozyskiwane są poprzez serwery OPC, a następnie poddawane obróbce analitycznej w celu wykorzystania przez komórki biznesowe. Kolejnym etapem będzie przejście do predykcji awarii urządzeń przez m.in. zastosowanie autonomicznych rozwiązań – na przykład na pompie montuje się czujnik wyposażony w kartę SIM. Wyniki pomiarów mogą być wysyłane do chmury, gdzie następuje ich analiza. Z czasem, gdy będzie postępować optymalizacja systemów produkcyjnych pod kątem cyberbezpieczeństwa, integracja IT i OT będzie prawdopodobnie coraz większa.

Co jeszcze może jej sprzyjać?

Wprowadzenie na większą skalę Internetu rzeczy wpłynie zapewne na przyspieszenie procesu konsolidacji. Duże znaczenie będzie miało też upowszechnianie się rozwiązań hiperkonwergentnych, umożliwiających umieszczenie wszystkiego w jednym miejscu, czy to w infrastrukturze on-premise, czy w chmurze. Ponadto zauważalne jest rosnące zapotrzebowanie ze strony środowisk biznesowych na dostęp do zdecydowanie większej ilości informacji, w tym również pochodzących z produkcji.