CRN ATM koncentruje się na rynku centrów danych…

Dariusz Wichniewicz Tak, od prawie 15 lat oferujemy usługi oparte na centrach danych. Stale rozbudowujemy posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz powierzchnię kolokacyjną, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na takie usługi wśród naszych klientów. Widzimy, w jaki sposób, korzystając z naszych rozwiązań, rozwijają się portale informacyjne, banki internetowe i inne serwisy działające w Internecie.

 

CRN Na rynku serwerowych centrów danych odnieśliście już niejeden sukces. Twierdzi pan, że oprócz profesjonalnego zarządzania firmą i nadawania kierunku jej rozwojowi w oparciu o realne przesłanki ważne jest także wpisanie się w trendy rynkowe…

Dariusz Wichniewicz W momencie kiedy zbudowaliśmy pierwszą większą serwerownię, przetestowaliśmy realny cykl inwestycyjny i nauczyliśmy się oddawać klientom usługi oparte na centrum danych w odpowiednim tempie oraz dostosowywać dalsze inwestycje do przewidywanego wzrostu sprzedaży. W tym czasie okazało się również, że istnieje duże, wręcz nieoczekiwane zainteresowanie usługami centrów danych ze strony firm z sektora finansowego. To pozwoliło nam na szybszy, niż zakładaliśmy, wzrost sprzedaży. W ciągu półtora roku podpisaliśmy umowy z około dwudziestoma tego typu firmami, co jest ewenementem zarówno ze względu na liczbę klientów, jak i na szybkość podejmowania przez nich decyzji.

 

CRN Jakie czynniki sprawiają, że rynek centrów danych dobrze się rozwija?

Dariusz Wichniewicz Cloud computing to jeden z głównych czynników, który będzie motorem napędowym rozwoju centrów danych. Ulokowanie chmury w odpowiednio przygotowanym obiekcie kolokacyjnym to podstawa sukcesu. Sprawdzony w tym zakresie partner gwarantuje klientom końcowym stabilność działania i umożliwia skupienie się na biznesie. Resellerowi ułatwia pracę – może on administrować wszystkimi usługami ulokowanymi w jednym, przygotowanym do tego miejscu, co jest zresztą zgodne z trendem przenoszenia infrastruktury IT do operatorów zewnętrznych. Wzrasta bowiem świadomość użytkowników dotycząca zagrożeń, jakie niesie za sobą lokowanie serwerów w siedzibie firmy (zwykle w nieprzystosowanych do tego pomieszczeniach biurowych), a także chęć właściwego wykorzystania rozwoju IT, w tym niezawodności dostępu do Internetu.