CRN Twierdzicie, że nastały znakomite czasy dla takich firm jak wasza. Co za tym stoi?

Ralph Nimergood W obecnych czasach możemy zaobserwować, jak zacierają się granice centrów danych, a informacja przestaje być przechowywana w tym samym, ściśle określonym miejscu. Może znajdować się w telefonie, w data center albo w chmurze publicznej. Nie zmienia się jednak to, że ludzie cały czas chcą mieć kontrolę nad swoimi danymi. Zależy im, aby móc je szybko odszukać, łatwo przenosić i dobrze chronić. Dlatego mam nieodparte wrażenie, że zarządzanie danymi znów stało się „sexy” i nasi partnerzy czują, że mogą się dziś szybko rozwijać.

 

CRN Jaki powinien być program partnerski, żeby ich w tym wesprzeć?

Ralph Nimergood Po pierwsze musi być oparty na takim handlowym i finansowym modelu, który ma ekonomiczne uzasadnienie zarówno dla nas, jak i naszych partnerów. Po drugie ważne jest, aby oferował partnerom możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych do bycia samowystarczalnym, przez co rozumiem wytyczanie własnego celu opartego na rozwiązaniach Commvaulta. Po trzecie powinien generować popyt
i leady sprzedażowe.

 

CRN Na końcu i tak zawsze potrzeba dobrego produktu.

Ralph Nimergood Mamy go i cały czas rozwijamy. Nasz pakiet oprogramowania dla przedsiębiorstw obejmuje coraz więcej obszarów funkcjonalnych. Partner może rozpocząć swój biznes z jedną funkcjonalnością, a następnie wprowadzać kolejne, sprzedając je tym samym klientom. Może to robić zarówno w modelu on-premise, jak i w chmurze hybrydowej czy publicznej.