CRN Z biura w czeskiej Pradze zarządza Pan międzynarodowym zespołem zajmującym się obsługą informatyczną Skanska Central Europe. Jaki jest zakres działania tej jednostki biznesowej?

Ales Ulmajer Skanska Central Europe, odpowiadająca za działalność budowlaną, powstała jesienią ubiegłego roku poprzez połączenie Skanska Polska oraz Skanska Czechy i Słowacja. Celem integracji było wzmocnienie pozycji firmy w Europie Środkowej. Dzięki temu będziemy mogli w sposób optymalny wykorzystać doświadczenie zawodowe wszystkich zespołów Skanska w regionie, przy zachowaniu lokalnych struktur, kompetencji, zasobów i technologii, w tym również z zakresu ICT.

Jak to w praktyce przekłada się na zarządzanie informatyką? Na ile jest ono scentralizowane, a gdzie daje możliwość lokalnego działania?

Najważniejszym wyzwaniem w naszym modelu zarządzania jest zapewnienie elastycznej struktury działania ze sprawnymi, wydajnymi procesami. Jestem niezwykle zadowolony, że pracuję z wysoko wykwalifikowaną kadrą liderów. To oni faktycznie zarządzają swoimi zespołami. Ja ułatwiam komunikację i dyskusję wśród nich, jestem także odpowiedzialny za kontakty z kadrą kierowniczą wyższego szczebla. Jako szef IT odpowiadam za całość funkcjonowania IT w środkowoeuropejskiej jednostce Skanska (część budowlana). Mogę jednak powiedzieć, że jako zespół IT funkcjonujemy w sposób zdecentralizowany, głównie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Natomiast aplikacje i systemy, z których korzystamy, są scentralizowane dla Polski, Węgier, Rumunii oraz Czech i Słowacji. Warto podkreślić, że zespół IT wspiera zarówno spółki budowlane, jak i deweloperskie Skanska działające w regionie.

Które rozwiązania informatyczne mają kluczowe, pierwszorzędne znaczenie dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania firmy Skanska i realizowanych przez nią działań biznesowych?

Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania środowiska IT w pięciu krajach z różnymi wymaganiami biznesowymi, regulacjami prawnymi i wieloma systemami walutowymi. Głównymi systemami wykorzystywanymi w firmie są dwa systemy ERP i pięć innych, centralnych systemów, zawierających m.in. obsługę HR. W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej wielką rolę odgrywają wszystkie systemy, które wspomagają grupową i zdalną współpracę.

W jakim zakresie korzystacie ze standardowych, dostępnych na rynku rozwiązań, a na ile stawiacie na samodzielne tworzenie i rozwijanie aplikacji i oprogramowania?

Jeśli chodzi o ERP, to mamy system firmy SAP wykorzystywany w Czechach i na Słowacji oraz „szyty na miarę” system ERP w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Generalnie w Czechach i na Słowacji kupujemy standardowe aplikacje. Natomiast w Polsce mieliśmy dotąd do czynienia z procesem rozwoju własnych, lokalnych systemów i funkcji oraz dopasowywania ich do własnych potrzeb. Tworzenie produktów odpowiadających specyfice naszej działalności nie zawsze było dostatecznie atrakcyjne dla dostawców oprogramowania, tak więc w kilku przypadkach byliśmy zmuszeni do ich samodzielnego rozwijania i dostosowywania do naszych wymagań. Drugą, ważną grupą wykorzystywanego w firmie oprogramowania są systemy bezpośrednio związane z naszą podstawową aktywnością biznesową, czyli wspomagające proces budowlany, takie jak Autodesk BIM 360. Modelowanie informacji zapewnia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie budowlanym, kosztach jego realizacji i harmonogramach budów. Systemy klasy BIM ułatwiają także sam proces tworzenia projektów budowlanych. Umożliwiają testowanie w środowisku cyfrowym różnorodnych wariantów, schematów i pomysłów w celu wybrania optymalnego rozwiązania. Docelowo mogą być również wykorzystywane do zarządzania już gotowym obiektem.